Recenzia
František Litecký
18.10.2016

S chladnou hlavou v horúcom príbehu

Andrej Štiavnický: V podzemí Čachtického hradu

Bratislava, Ikar 2001

 

Príbehu Alžbety Bátoriovej už padli za obeť tony papiera. Nie div. Autori historických a dobrodružných románov s radosťou využívajú možnosť upútať pozornosť čitateľa drastickými detailmi. Nič si nemusia vymýšľať. Skutočnosť je bizarnejšia než najbláznivejší príbeh. Na známy bestseller Joža Nižnánskeho z medzivojnového obdobia v deväťdesiatych rokoch nadviazal medziiným majster populárno-náučnej literatúry Pavel Dvořák. O stvárnenie senzácie sa v dramatickej podobe pokúsil i Peter Jaroš.

Publicista Andrej Štiavnický zmienenú tému uchopil po novom. Jeho príbeh sa začína vo chvíli, keď sa ostatné príbehy končia, po uväznení krvavej grófky. Čitateľovi ponúka detektívku v historických kulisách. Zástupcami spravodlivosti sú gróf Peter Fábry a jeho verní pomocníci, zavalitý pisár Peter Čársky a doktor Sebastian. Trojica sa usiluje dotiahnuť do konca potrestanie Bátoričky, ktorú palatín Turzo, po poprave niekoľkých spoluvinníkov, drží vo svojom bývalom hrade. Pátrači často postupujú v rozpore so štátnou mocou. V podzemí Čachtíc za kvílenia prízrakov, prekračujúc zohavené mŕtvoly, postupne odhaľujú hrozné tajomstvá.

Nedetektívna línia románu sa odvíja v tradíciách walterscotovskej historickej prózy. Spolu s hrdinami sa dostaneme do chyže i do paláca. Zoznámime sa s palatínom Turzom, viedenským cisárom, ale aj s obyčajnými ľuďmi čachtického podhradia. Autor úspešne vykresľuje obraz rušného počiatku sedemnásteho storočia. Na jeho plátne je Bátorička len jednou z postáv. Štiavnický neskresľuje perspektívu čias do historky o zvrhlých podliakoch a nevinných obetiach, ponúka svet so všetkým dobrým i zlým. Jeho príbeh sa rozlieva viacerými smermi – jednotlivé línie sa prelínajú a umocňujú dramatický náboj celku. V rámci epizód vzrastá význam meniaceho sa prostredia. Neustála zmena miesta deja núti čitateľa vnímať aj reálie. Usporiadať si ich môže pomocou prílohy v závere, nazvanej príznačne Historické súvislosti.

Napínavý dej je navyše podfarbený expresívnou lexikou, ktorá umocňuje celkový dojem, aj preto som presvedčený, že knižka akiste poteší každého milovníka historických románov.

František Litecký

LITECKÝ, František: S chladnou hlavou v horúcom príbehu (Andrej Štiavnický: V podzemí Čachtického hradu). In: Knižná revue, roč. XI., 14. 11. 2001, č. 23, s. 5.