Recenzia
Lýdia Čelková
15.08.2018

S paletou v ruke

Meno Milana Stana (1949), rodáka z Kálnice pri Novom Meste n. V., sa najčastejšie spája s humoristicko-satirickým časopisom Kocúrkovo a s jeho bohatou karikaturistickou i vydavateľskou činnosťou. Už menej, samozrejme, okrem umeleckých kruhov, sa vie o jeho bohatej výtvarnej tvorbe a skutočnosti, že vyštudoval Strednú školu umeleckého priemyslu a neskôr maľbu u Ernesta Zmetáka.
 
Doteraz dve publikácie priblížili Stanove maliarske práce (najmä olejomaľbu a drevorez) širokej verejnosti – Putovanie za obrazmi zo zahraničných študijných ciest (získal za ňu cenu E. E. Kischa) a Chvála krajiny z putovania po Slovensku s paletou v ruke. K uvedeným titulom pribudla prednedávnom reprezentačná publikácia s jednoduchým názvom Maľba, ktorá prináša prierez doterajšou autorovou tvorbou. V dvoch častiach predstavil autor svoje obrazy z potuliek po Slovensku a z potuliek po svete. Jeho základnou inšpiráciou je krajina vo všetkých jej podobách.
 
Úvodom k pôvabnej zbierke reprodukcií obrazov M. Stana sú tri texty. Od výtvarného teoretika Ľubomíra Podušela Atmosféra pokoja a harmónie, ktorý o. i. povedal: „je to miestopis krajiny, ktorý nosí M. Stano so sebou a v sebe!“ Spisovateľ Ľuboš Jurík v texte Videnie sveta M. Stana napísal: „Poézia obrazov je rovnocenná poézii slov, či poézii hudby… Aj prierez tvorby M. Stana je zároveň akýmsi vizuálnym cestopisom po Slovensku a po šírom svete, je nielen spôsobom, ako štetcom zdokumentovať tvorbu maliara, ale aj svedectvom o dobe, ktorá sa pozvoľne stáva minulosťou.“ A estetik Erich Mistrík (Milan Stano a jeho radosť z tvorby) zdôrazňuje, že „Stanove obrazy sú výsledkom radosti z tvorby... radosťou z pohľadu na dom so stromom a zasneženou strechou, z ostrých skál a pokojnej hladiny jazera pod ním zo zvyškov hradu na vysokom kopci...“
 
Autor výberom svojich obrazov sprevádza v knihe čitateľa nielen svojou rodnou kálnickou krajinou, ale takmer celým Slovenskom s jeho čarovnými zákutiami, neopakovateľnou architektúrou, mestskými, historickými i sakrálnymi stavbami. Jeho obrazy sú vyznaním krajine i posolstvom pre ďalšie generácie. V časti z maliarskych potuliek zo sveta priblížil svoje práce z mnohých študijných pobytov v zahraničí – v európskych krajinách, juhovýchodnej Ázii, Egypte, ale aj na Kube či v Mexiku. Zoznamuje čitateľa s exotikou pri moriach, v zátokách, plážach, mólach i pohľadmi na cudzokrajné stavby, mestá, chrámy, tropickú vegetáciu, záhrady, mosty i ľudí. Úvodné texty a reprodukcie olejomalieb dopĺňa prehľad samostatných i kolektívnych výstav (ako člen Umeleckej besedy Slovenska, Zväzu výtvarných umelcov západného Slovenska), bibliografia o autorovi a jeho výstavách, knihách, rozhovoroch i stručná biografia. Kálničan Milan Stano vo svojej knihe Maľba ukázal, ako objavovať svet a jeho krásu okolo nás. V jeho pohľade doslova ožívajú aj slovenské mestá s čarovnými uličkami, historickými pamiatkami, dediny s dreveničkami, sýpkami, kostolíkmi, božími mukami, prírodou – stromami, oblohou, kopcami, zákutiami, potokmi, ale aj chrámami, hradmi a ľuďmi.
 
Na záver som vybrala slová Ernesta Zmetáka, ktorý pred rokmi svojho žiaka Milana Stana charakterizoval nasledovne: „jeho húževnatosť a pracovitosť sa neopiera na pomoc múz. Je to moderný, mladý človek, ktorý hľadá a nachádza motívy svojej krajiny. Netúži byť svetovým, ale tým vrúcnejšie chce dať výpoveď o súčasnosti, nadväzujúc na tradície mladého umenia svojho národa.“
 
Lýdia Čelková