Recenzia
Jana Sokolová
23.04.2015

S Perúnom na štíte - Mária Kočanová

Spisovateľka Mária Kočanová (1890 – 1976) je známa najmä regionálnym čitateľom, predovšetkým vďaka svojej zberateľskej činnosti, ktorej výsledkom sú Šarišské povesti (1935). Napriek tomu svojho času (do roku 1948) išlo o mimoriadne plodnú a žánrovo pestrú autorku. Aktuálne Vydavateľstvo Pectus pod edičným dohľadom Ľudovíta Petraška vydalo jej historický románom S  Perúnom na štíte. Ako sa dozvedáme z predhovoru samotnej autorky, ide o  zachovanú časť z  pôvodne plánovanej trilógie Rozbresk na slovienskej Morave.

Dej románu sa odohráva v  dvoch ohniskách – na dnešnom Ponitrí a moravsko-sliezskom pohraničí. Spisovateľka, vychádzajúc zo štúdia dobových materiálov, predstavila fresku života na našom území v 9. storočí. Zachytila spoločenskú hierarchiu a  život Slovienov, spôsob ich boja, odievania a uctievania božstiev i obrady súvisiace s kolobehom života. Veľmi precízne a  so značnou mierou sympatií táto kresťanská autorka zobrazila pohanský mýtus a jeho vplyv na celé spektrum spoločensko-politického života.

Hlavnými aktérmi románu sú historické postavy, kniežatá Mojmír a  Pribina, pričom vedúcu dejovú líniu predstavuje ich osobný konflikt, súvisiaci predovšetkým so šíriacim sa kresťanstvom na pohanskom území Slovienov. Zatiaľ čo nitrianske knieža Pribina rozvážne prijíma kresťanské vplyvy, uvedomujúc si ich vzdelanostný prínos a hospodársky pokrok, Mojmír v nich vidí nepriateľa a slúžia mu len na upevnenie a rozšírenie mocenských ambícií. Okrem postáv Pribinu a  Mojmíra autorka rozohráva aj drobné dejové epizódy s autentickými postavami Rastislava a Svätopluka a romantický, ľúbostný príbeh Sajavy (dcéry chorvátskeho kniežaťa), ktorá svojou krásou počarí Mojmírovmu synovi Zvonimírovi i  kniežaťu Pribinovi.

Vďaka výbornej edičnej práci Ľudovíta Petraška román vyznieva konzistentne a snahou o zjednotenie ústrednej fabuly vznikol príťažlivý, pútavý historický príbeh plný napätia a dramatických zvratov. Napriek viacerým faktografickým nepresnostiam, ktoré odhaľuje v  doslove Kočanovej Veľká Morava Ján Adam, autorkina fikcia je čitateľsky prijateľná a  príťažlivá.