S tebou a bez teba – Kamil Peteraj

„suverenita, s akou sa Peteraj pohybuje na literárnej a hudobnej scéne,
je v slovenských pomeroch ojedinelá. “

Septembrový galakoncert v bratislavskej Incheba Aréne v minulom roku bol zaslúženou poctou jubilujúcemu básnikovi Kamilovi Peterajovi a zároveň poctou slovenskej hudobnej scéne. Iste si nejeden nadšený divák – poslucháč naplno uvedomil, pod koľkými hitmi je Peteraj podpísaný. Spolupracuje so špičkovými hudobníkmi a spevákmi, s ktorými určoval modernú tvár populárnej hudby (Hammel, Gombitová, Žbirka, Lehotský…). Pripomienkou jeho dlhoročnej textárskej tvorby je výberová knižka S tebou a bez teba (Ikar). Jej názov nápadne pripomína titul Bunčákovej nadrealistickej zbierky z roku 1948 S tebou a sám, ale tým sa celá podobnosť končí. Výber, či presnejšie zostrih, ako ho výstižne nazval sám autor, pozostáva zo zbierok V slepých uličkách, Breviár lásky a Čo bolí, to prebolí. Obsahuje texty, poptexty, sentencie, marginálie, úryvky, poznámky a iné útvary. Dalo by sa povedať, že Peteraj už nedokáže ničím prekvapiť, ale objavujú sa tu texty, ktoré ešte neboli publikované a v tomto usporiadaní pôsobia veľmi osviežujúco. Samozrejme, nevyhneme sa notoricky známym textom, ako Balada o poľných vtákoch, Atlantída, Koloseum, Kapely starnú či Staré kone a nahé jazdkyne, ale aj tie dokážu opätovne zaujať. Text k piesni Roba Grigorova Pocta Majakovskému rozprúdi krv ako samostatný žáner.

Ústrednou témou pre Peteraja zostáva láska so všetkými jej podobami a obmenami. Milostné vzplanutie sa často prekrýva s vidinou študentského života, ktorý odmieta nástrahy materiálneho sveta. Texty väčšinou kladú dôraz na pevnú „dejovú“ os, ktorá prináša jedinečný príbeh s dôrazom na charakteristické znaky konkrétneho časového obdobia. Textovanie piesní naučilo Peteraja všetkému, čo vyžaduje hodnotná báseň: melodickosť verša, prirodzený rytmus, stručnosť blízka aforistickému vyjadrovaniu. Jeho vnímanie úrovne vzťahov vyznieva občas s kontroverznou príchuťou, ale vždy pravdivo a nezjednodušujúco: „koľko myšlienok zostane po láske: / koľko vecí, ktorými sme sa nestihli poraniť / v tej tme medzi štyrmi očami.“ V úvodnej básni Kto je na ťahu odkrýva obraz večného démona objavujúceho sa bezprostredne po stvorení sveta, v ktorom sa „hrá táto božsko-diabolská partia / medzi láskou a zlom“. Peteraj je neúprosný kritik odvrátenej strany spoločenských pomerov. S jasnozrivou predtuchou sníma masku pretvárke a jej falošným aktérom: „za pravdu šibenica / za lož metále.“ Pozoruhodné je, že nestratil zmysel pre výsady mladosti a neprestal vnímať závažné problémy súčasnosti. Peteraj vie, že „na maske sú / najhrôzostrašnejšie miesta, / ktorými sa dívajú oči“. Uvedomuje si nejednoznačnosť a vratkosť vymedzených pozícií: „kto je býk / kto toreador“. Nedá sa obísť ani Peterajov nevtieravý zmysel pre humor, iróniu a sebairóniu. Ako to hovoril môj známy? „Láska bola vymyslená preto, / aby si aj slušné dievčatá mohli zasúložiť.“

Suverenita, s akou sa Peteraj pohybuje na literárnej a hudobnej scéne, je v slovenských pomeroch ojedinelá. Treba vyzdvihnúť skutočnosť, že o písaní vie takmer všetko, to, čo len tuší, tvorí tajomné podhubie poézie, ktoré musí zostať zachované, aby sa báseň nestala hromadením slov. Knižný výber S tebou a bez teba podáva presvedčivé svedectvo o večnej potrebe hľadania, stretávania, milovania a rozchádzania. Knižku s výrazne modrou obálkou dotvárajú typoilustrácie Lubomíra Šedivého. Dovolím si povedať, že nesklame žiadneho čitateľa, lebo vízia nesmrteľnej lásky bude vždy aktuálna a nadčasová.