Recenzia
Terézia Ursínyová
30.10.2014

S úsmevom... - Pavol Zelenay

S úsmevom... (Viac alebo menej pozoruhodné, až úsmevné historky a príhody zo života muzikantov)

Kniha hudobníka Pavla Zelenaya S úsmevom... s podtitulom Viac alebo menej pozoruhodné, až úsmevné historky a príhody zo života muzikantov obsahuje množstvo výborne napísaných vtipných historiek o hudobníkoch na skúškach, príhody z rozhlasovej „kuchyne“, príbehy o osobnostiach slovenskej hudby a zo zákulisia Bratislavskej lýry, Tatra revue (kde autor istý čas hral v Orchestri Juraja Berczellera) či bývalého Zväzu slovenských skladateľov. Nevedno, či si ich autor okamžite zapisoval do tajného zošita, alebo má aj vo svojich 86. rokoch takú výbornú pamäť, že ich sype z rukáva – jeho kniha je gejzírom neuveriteľných príhod z tej veselšej stránky slovenského hudobného diania v ostatných desaťročiach. Škoda, že dnes už hudobníci nežijú takým spoločenským životom ako kedysi! No najmä nemajú medzi sebou takú rozkošnú, pre humor stvorenú osobnosť, akou je Pavol Zelenay. Je pamätníkom (nie však skameneným) neblahých i blahých, zato v každej dobe (aj) úsmevných čias – od 40. rokov minulého storočia podnes. Človek žasne, ako si možno uchovať do pomerne vyššieho (v prípade Pavla Zelenaya určite nie vysokého!) veku toľko fantázie, radosti, pozitívnej energie, iskrivosti a v každej historke aj ľudskosti, ako tento (ako sa autor sám podpísal) „dôchodca, majiteľ životného kréda a člen Klubu rozhlasových seniorov Pyramída“. Knihu s obrázkom neznámeho autora na titulnej strane, ku ktorej Zelenay dokreslil „svoj“ saxofón, vydalo Občianske združenie SkJazz a môže rozosmiať stovky mrzútov, ktorí nechcú vidieť, že život je vo svojej podstate smiešny. Pavol Zelenay je rozsievačom dobrej nálady aj v obyčajnom dialógu, o čom svedčí i jedna z mnohých príhod knihy: „,Poznáte noty?‘ ,Isteže, celkom dobre!‘ ,Toto je aká nota?‘ ukázal som na jednu z nich. Jedným dychom úctivo vysvetlil: ,...no, poznám, ale nie až tak dopodrobna!‘ A aby zmiernil svoj nedostatok, pripomenul historickú pravdu: ,...veď sám iste viete, že najprv bola hudba – noty boli až potom!‘“ Zelenay je pritom aj chodiacou encyklopédiou slovenskej i svetovej populárnej hudby – dôkazom toho je napríklad publikácia Hudba – Tanec – Pieseň s podtitulom Zrod a prvé roky slovenskej modernej populárnej hudby, ktorú napísal v spoluautorstve s Ladislavom Šoltýsom. Nedávno mu vyšla aj kniha Štýlová interpretácia a programovanie swingovej hudby (Vydavateľstvo Michala Vaška).