Šamorínske verše / Somorjai versek - Judita Kaššovicová - Blízke a vzdialené svety súčasných poetiek

Blízke a vzdialené svety súčasných poetiek

Judita Kaššovicová: Šamorínske verše / Somorjai versek

Šamorín, Vlastným nákladom 2005

Preklad do maďarčiny Elemér Tóth

  Farebne decentná obálka, vypracovaná grafická úprava s ilustráciami a fotografiami, i radenie textov (v oboch jazykoch), to spolu s dvomi CD (Modroblues / Kék blues) zaujme na prvý pohľad – príjemne. Je to jedna z najkrajších knižiek poézie minulého roka, hoci skôr by sme mali hovoriť o umeleckom projekte, intermediálnom umení alebo, ak si to všetko zakčníme v predstavách, aj o performancii. Spojenie spôsobov umeleckej výpovede akoby vystupovalo na povrch, odzrkadľovalo autenticky vžité spojivá: ľudské, kultúrne, národné. Šamorínske verše / Somorjai versek však nezostávajú v pozícii takéhoto veľkého symbolu, sú to náladové, pocitové, úvahové a spomienkové miniatúry – zvnútornené momenty v čase; obyčajné s neobyčajnou atmosférou ľúbostnej, rodinnej a prírodnej vľúdnosti. Jednoduchá, folková básnická reč zachytáva prosté veci a okolie, autorka ich kladie do či vedľa predstáv, a tak sa reč zavlní obrazmi a pointami. Nechýba ani chytľavý rytmus alebo len voľne plynúce verše, a takisto hravé rýmy. V recitačno-hudobnej realizácii našli tieto prostriedky svojskú džezovú škálu radosti aj zádumčivosti, hraničiacu napr. v skladbe Didgeridoo až s hudobným mystériom.

  Judita Kaššovicová a ľudia zainteresovaní na tomto projekte dokázali, že aj dnes sa svet dokáže skloniť do veršov, tak aby vytvoril poeticky nežné miestečko, trebárs v Šamoríne.

Radoslav Matejov