Recenzia
01.06.2006

Samuel Neufeld a jeho galantská tlačiareň 1890 - 1949 - Anna Jónásová - Netradičné dejiny tlačiarne

Anna Jónásová

Netradičné dejiny tlačiarne

Anna Jónásová

Samuel Neufeld a jeho galantská tlačiareň 1890 -- 1949

Galanta, L. Struhár 2005

Nestáva sa často, že bibliografický súpis produkcie tlačiarne a osobnosť jej majiteľa vzbudí taký záujem zostavovateľa, až ho téma ,,pohltí“. Práve toto sa prihodilo A. Jónásovej pri výskume činnosti židovského tlačiara Samuela Neufelda. Napokon spracovala okrem súpisu a dejín tlačiarne aj históriu celej tlačiarenskej rodiny vo vzťahu k regiónu. Vďaka zachovaným životopisným črtám, v ktorých Neufeld poodhalil svoju cestu z dnešného Vinogradova na Ukrajine do Galanty, svoje názory na pomery, kultúru v mestečku a najmä úvahy o náročnosti povolania tlačiara, získala autorka neobyčajný prameň informácií. Čitateľom ponúkla svieži a príťažlivý materiál, v ktorom skombinovala odborný a esejistický štýl. Podrobne zachytila vznik, vývoj a osudy tlačiarne Samuela Neufelda v Galante, ktorá v malom vidieckom mestečku zohrala významnú úlohu: zaktivizovala miestnu inteligenciu, dala Galante nielen nový vzdelanostný, ale aj ekumenický rozmer.

Autorka sa stručne venuje aj činnosti tlačiarní v Galante a jej okolí v období pred príchodom S. Neufelda. Podstatnú časť však venovala životu a práci S. Neufelda a jeho pokračovateľov, charakteristike tlačiarenskej produkcie a v závere práce pripravila bibliografický súpis tlačí s registrami. Rozbor druhov a žánrov tlačí ukázal, že Neufeldova produkcia bola prevažne v maďarčine, menej v hebrejčine, nemčine a slovenčine. Jeho knižnú produkciu tvorila krásna literatúra, pozornosť venoval aj poézii a začínajúcim autorom, vydával divadelné hry, preklady a odbornú literatúru (pedagogicko-vzdelávacie tituly, školské poriadky, katalógy knižníc, pamätnice, texty prednášok pre gazdovský spolok i odborné knihy o včelách, knižky o dejinách cirkví, obcí, ďalej náboženské spevníky, príručky k sobášom, komentáre k židovským zákonom, knihám žalmov, rituálov a pod.).  Bol iniciátorom, zakladateľom, majiteľom a duchovným otcom periodika Galánta és Vidéke, tlačil pohľadnice, kalendáre, výročné správy, ale aj reklamy a oznamy. Bibliografia dokumentuje (300 záznamov) prácu dvoch generácií tlačiarov v rozpätí šesťdesiatich rokov. Informácie o ich činnosti sú výsledkom trpezlivého bibliografického prieskumu a excerpovania, vyhľadávania v encyklopédiách, lexikónoch i historicko-grafického bádania. Každú kapitolu dopĺňa poznámkový a odkazový aparát. Text vkusne ilustrujú dobové a rodinné fotografie, ukážky tlače a iné dokumenty (napr. aj spomienky syna na otca pri príležitosti životného jubilea).

Kniha Anny Jónásovej Samuel Neufeld a jeho galantská tlačiareň nie je len strohý súpis tlačí s komentárom, ale aj pocta človeku, ktorý rozumel svojmu remeslu, bol naň hrdý a miloval ho. Je zároveň obrazom spolunažívania rozličných národností v Galante a vypĺňa biele miesto v dejinách mesta (kultúre a vzdelávaniu sa práce venovali doteraz len okrajovo). Pamiatke tejto ojedinelej osobnosti Galanty a jeho pokračovateľom, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch 2. svetovej vojny, venovala autorka túto svoju prácu.

Katarína Mikluščinová