Recenzia
13.01.2009

Sárin príbeh - Margaret Bateson-Hillová

Hillová

Margaret Bateson-Hillová: Sárin príbeh

Bratislava, Lúč 2008. Preklad Mária Vadilová. Ilustr. Karin Littlewoodová

Sárin príbeh z edície Deťom je vianočným príbehom Ježišovho narodenia pre detských čitateľov, ktorý vychádza z Evanjelia podľa Matúša a podľa Lukáša. Text doprevádzajú veľké farebné ilustrácie a sám je neraz ich súčasťou, čím sa zvyšuje názornosť podania a dynamizuje sa postupnosť jednotlivých príhod. Malá Sára, dcéra hostinského, sa prediera rušným Betlehemom s plnými košmi potravín až sa zrazí s oslíkom a spadne. Tak sa vlastne stretáva s Jozefom a Máriou, ktorí tiež prišli do mesta na príkaz cisára Augusta, no nemajú kde prenocovať, a navyše, Máriino dieťa sa „hlási na svet“. Všetko je plné, „v nocľahárni pre nich nebolo miesto“ (Lk 2, 7), a tak im ostáva len maštaľ Sárinho otca, kde prichádza na svet Ježiš. Nad ich domom zbadá Sára žiarivú striebornú hviezdu, zanedlho prídu pastieri, ktorých posielajú anjeli a povedia, že sa narodil Mesiáš, Kráľ; a vzápätí sa jedinečný a slávnostný charakter udalosti stupňuje príchodom troch záhadných pocestných, učených mužov, tí sa klaňajú a odovzdajú vzácne dary. Sára vo svojom prostredí a so svojím neľahkým osudom polosiroty pôsobí ako autentický detský prvok spoznávania vzdialenej histórie a východiskovej kresťanskej pravdy; dokonca môže Ježiša sama podržať na rukách, no v tej chvíli pocíti čosi zvláštne...