Sexuálna vražda alebo svetové finančné mafie

Román Pre tvoje mŕtve oči je druhým dielom pripravovanej trilógie. Prvý diel Žiť cudzí život vyšiel v roku 2014. Romány sú komponované tak, že sa dajú čítať samostatne. Autor František Juriga, občianskym povolaním banský inžinier (teraz na dôchodku), popustil tu uzdu svojej fantázii, hoci základ v oboch románoch je realistický. Juriga vstúpil do literatúry v polovici 80. rokov sériou knižiek pre deti a mládež. Neskôr dlhodobo spolupracoval s rozhlasom, potom aj s televíziou, ako autor rozhlasových próz a najmä rozhlasových hier. Možno povedať, že sa v dramatických útvaroch našiel. Mal niekoľko úspešných pokusov aj o divadelné hry (Matka, Vtedy na Vianoce). Po dlhšej prestávke sa vrátil k próze, tentoraz v románovom žánri. V prvom zo spomenutých románov ide o návrat do čias socializmu, s presahom do dneška. Dej druhého románu sa odohráva v prítomnosti a zachytáva vývinové tendencie vedúce do budúcnosti. K socializmu je kritický, pričom kritika má morálny charakter. Problematika sa týka diskriminácie, podceňovania a marginalizovania vynikajúcich odborníkov (konkrétne ide o chirurgov) , ktorí nevstúpili do komunistickej strany a mali výhrady k dobovému režimu.

Konflikt, ktorý v prvom diele Žiť cudzí život zdramatizuje románový príbeh, začína ako ideologický odboj proti režimu. Traja mladí ľudia sa kedysi začiatkom 50. rokov odhodlajú na atentát voči režimovej moci, akcia sa prezradí a je z toho súd, hlavný organizátor dostane trest smrti, ostatní dvaja – po dohode s rodičmi – odídu ilegálne k rodine do Francúzska, rodina už nejestvuje, a tak sa obaja dostanú do francúzskej cudzineckej légie. Jeden tam zahynie, druhý sa takmer zázrakom zachráni a s cudzím, ale slovenským pasom sa vráti na Slovensko a žije svoj cudzí život. Autor je síce realista, ale využíva aj exoticko-dobrodružné motívy, čo len potvrdzuje to, že má aj romantické sklony. Treba však zdôrazniť, že práve cez tieto dobrodružstvá má román tú správnu šťavu. Je to jeden z parametrov bestselleru, teda žánru, ktorý dbá aj o čitateľský úspech.

Trochu iný charakter, ale aj iné „romantické“ sklony má druhý román Pre tvoje mŕtve oči. Ešte v prvom románe zomrie násilnou smrťou Monika, dcéra ústrednej postavy oboch románov, doktora Jachnického (to on žije pod cudzím menom). Zdá sa, že išlo o sexuálnu vraždu, a tak celú tragédiu chápe otec, ktorý žije túžbou po pomste. No v druhom románe sa všetko zvrtne. Do príbehu vstupujú mafie a medzinárodné mafiánske finančné kruhy (na druhej strane však aj krídlo čestných a najmä humánne orientovaných boháčov, ktorým leží na srdci osud ľudstva a planéty). Monika ako expertka na financovanie pracovala v týchto kruhoch. Napokon prišla k veľkému majetku, keď francúzsky miliardár, s ktorým pracovala, umrie, a keďže nemá potomkov, celé imanie venuje práve Monike. Tým sa ako boháčka stala cieľom kriminálnych živlov a zahynula, v reakcii na čo sa jej otec pustil do boja s mafiou. Kým išlo v románe o slovenských mafiánov, bolo to autentické, mali rozmery od jedného honu po druhý. S medzinárodnými finančnými kruhmi to bolo „iné kafe“. Nakoniec však všetko dobre dopadlo (kiežby to bola realita), budúcnosť ľudstva a planéty je zachránená, Jachnického život naplní nová láska (totiž jeho prvá manželka sa nevedela preniesť cez dcérinu smrť a spáchala samovraždu).

Kým domácu mafiu si vieme predstaviť, a tak sú jej členovia v románe dosť vierohodní, iné je to s medzinárodnými finančníkmi. Je to čosi, čo sa vymyká akejkoľvek predstave bežného človeka; a nielen u nás. Práve tieto kruhy ťahajú za vývinové nitky, a to v celom globálnom priestore. A tak zasahujú aj do našich osudov. Je to pravda alebo sprisahanecký mýtus? Tieto scény majú v románe prvky sci-fi, hoci autor je presvedčený, že je stále realistom. Možno naozaj je.

Vcelku možno povedať, že si počína obratne. Aj v tomto svete pracuje s mnohými reálnymi poznatkami, týkajúcimi sa nielen peňazí, ale i ekológie, klimatických zmien, viacerých vedných odborov, najnovších poznatkov prírodných vied, teoretických disciplín, vzniku nových materiálov, rozličných vývinových koncepcií a tak ďalej. Toto všetko uzemňuje vízie do budúcnosti, s ktorými autor pracuje a ktoré sa týkajú zajtrajška celého ľudstva, teda aj nás na našom malom Slovensku. Pretože aj u nás sú ľudia svetových parametrov. V prvom románe sú to naslovovzatí kardiochirurgovia, v druhom sa niektorí naši blížni pohybujú v kruhoch, kde už ide o svetovládu. Napokon, prečo nie. Hlavná vec však je, že román sa dobre číta.
 

Vladimír Petrík