Se/ZÓNA pokušenia - Ľubica „Lju“ Mesarošová - Posadnutosť vášňou

Posadnutosť vášňou

Martin, Hladohlas 2010

Básnická zbierka Se/ZÓNA pokušenia je knižným debutom mladej poetky. Autorka je najmladšou členkou skupiny „špinavých“ básnikov nadväzujúcich na literárny odkaz beatnickej generácie, najmä Charlesa Bukowského. Nielen z tohto dôvodu je možné tvorbu uvedeného básnického zoskupenia charakterizovať ako poéziu undergroundu: „cestou z poslednej krčmy / sa zo mňa stala rekvizita / do ulíc a postelí (s. 29).

Takmer monotematická zbierka prináša pohľad na vzťah muža a ženy predovšetkým cez telesnosť, zobrazením mileneckej lásky. Ženský lyrický subjekt je charakterizovaný potrebou citu a túžbou po dobrodružstve, ktoré hľadá v známosti so zadaným mužom. V tejto perspektíve sa zároveň objavuje istý prvok rebélie. Subjekt sa postupne dostáva do polohy „figúrky“ podliehajúcej vášni, neschopnej v danom momente logicky uvažovať: „v horizontálnej polohe / podlezieme logiku / a ja ako figurína / priškrtená za vlasy / sa ti ráno vytrhnem / z kontextu“ (s. 26). Mužský lyrický subjekt prejavuje značnú žiadostivosť, do popredia vystupuje jeho nestálosť vo vzťahu k ženám, dokonca ich degradácia na sexuálne objekty: „tvrdíš, že ženy sú šport, / v lepšom prípade experiment, / preto majú mať evidenčné čísla (s. 44). V istom zmysle je vnímaný ako iniciátor pocitov smútku, bolesti, hnevu a samoty po ukončení pomeru, ktorý pre neho predstavuje len ďalšiu epizódu: „Lebo si už iste mal / lepšie nápady, / aj lepšie milenky / a tie si podvádzal / s ďalšími (s. 18).

Mesarošová skicuje prostredie, udalosti, verne zobrazuje atmosféru milostných dobrodružstiev. Jej básne tak majú nádych impresie, nadobúdajú podobu momentiek prchavých pocitov z konkrétneho okamihu. V zbierke tiež zaujme hra so slovami. Prostredníctvom presahu, pridávaním a odoberaním slovných segmentov autorka navrstvuje ďalšie významy veršov.

Štyridsaťdeväť básní poetky odzrkadľuje vnútorné premeny dievčaťa spoznávajúceho nástrahy lásky na skúsenú ženu, pričom výrazné erotické motívy by sa dali pokladať za istú formu exhibície. Zbierka Ľubice Mesarošovej Se/ZÓNA pokušenia predstavuje odvážny básnický pokus autorky, ktorá do textov vkladá seba, vlastné názory a pocity, provokujúce i senzitívne...