Recenzia
Daniel Hevier ml.
03.06.2020

Shakespearovský diskurz pokračuje

Jana Bžochová Wild (zost.): Shakespeare medzi Veľkým treskom a South Parkom

Bratislava: Európa, 2019

 

Patrí k najhranejším dramatikom. Dialógy z jeho hier dávajú odpovede na množstvo otázok a nielen na tú základnú o bytí a ne­bytí. Napriek skloňovaniu zo všetkých strán je Shakespeare stále veľkým tajomstvom. Nazrieť do univerza najslávnejšieho divadel­níka všetkých čias Wiliama Shakespeara sa pokúša zborník Shakespeare medzi Veľkým treskom a South Parkom. Zostavila ho pro­fesorka na Divadelnej fakulte VŠMU Jana Bžochová Wild, ktorá už dvadsať rokov skú­ma zdanlivo preniknuteľný priesmyk bytia a zdanlivo nepreniknuteľnú úžinu vedomia shakespearovských hier. Teraz zhromaždila odborníkov z rôznych oblastí, ktorých ná­zory na Shakespearovu tvorbu vôbec nie sú jednotné.

Kým uznávaný shakespearista Jan Kott anglického dramatika prezentuje ako náš­ho súčasníka, francúzska režisérka Ariane Mnouchkine sa vyjadrila, že Shakespeara takto nemôžeme vnímať. Tieto polemiky vná­šajú kultivovanú diskusiu, v ktorej anglický dramatik dokáže stále vzbudzovať vášne aj štyristo rokov po svojej smrti. Teatrológ Michal Denci v príspevku Tri prúty kráľa Leara ide ešte ďalej, keď vraví, že „existuje vek pred Shakespearom, v ktorom obyvatelia Britských ostrovov mali akurát tak krumple, a vek po Shakespearovi, keď sa pravdepo­dobne predovšetkým vďaka nemu už azda dá hovoriť aj o nejakej tej kultúre“.

Epocha alžbetínskeho divadla, jej postupy a umelecké remeslo, je dodnes šablónou a vzorom režisérov a hercov. Priniesla tiež spojenie medzi minulosťou a budúcnosťou: „Milióny viet, ktoré pôvodne pretekali od úst k ušiam, začali tiecť od prstov k očiam. Sú to rovnaké vety, len obraté o fyzickú blízkosť, očistené od emócií hlasu, zbavené pôvabu tiel,“ ktoré Vladimír Balek pripodobňuje k prelomeniu Turingovho testu. Časť prispie­vateľov sa zhoduje s názorom, že prístup k drámam sa formalizuje cez jednotlivé ná­rodné špecifiká. Otvára tým tému súčasnej interpretácie klasických textov.

Na jednej strane je problematika prekladov, ako aj cenzúra v postkomunistických kraji­nách, kde mali silnú politickú rezonanciu napríklad v Rumunsku (George Volceanov: Problémový Shakespeare: politické a obscénne) či v Bulharsku (Boik Sokolov: Bulharské osudy Kupca benátskeho), ako aj v Československu (Eva Kyselová: Romeo a Júlia dvakrát inak). Na druhej strane zase performačný obrat nasta­vený dnešnou výučbou herectva a režisérstva (Zdenka Pašuthová: ShakExperiment. Shake­speare na VŠMU), ale aj postmodernistické snahy začleniť shakespearovského ducha do dnešného sveta (Anna Křivánková: Shakespeare a manga: Osmá fáze; Daniel Majling: Vulgárnosť alebo od Shakespeara k South Parku).

William Shakespeare vydláždil cestu mno­hým divadelníkom a jeho hry sú dodnes in­terpretované s veľkým záujmom. Ako vraví František Gyarfáš v príspevku Shakespare 21. storočia: „Na pôdoryse starých hier sa odhalí nová súčasnosť.“