Recenzia
16.12.2016

Šibalstvá a roztopaše

Šibalstvá a roztopaše
Ak vedecký pracovník „zabŕdne“ do „obyčajnej“ literatúry, je to vždy prekvapenie. U Štefana Lubyho to však už také nečakané nie
je. K jeho cyklu Moji intelektuáli, Fascinácii Nobelom, Aforizmom, bonmotom, maximám, Invektívam a inzultáciám pribudla
nedávno ďalšia knižka Šibalstvá a roztopaše (Veda 2015). Tento titul prináša výstižné a stručné myšlienky, úvahy, ponaučenia či
postrehy o tých „pápežskejších od pápeža“. Lubyho myšlienky spolu s vtipnými ilustráciami akademického maliara Ľudovíta Hološku
neraz vyvolajú úsmev na tvári. Novinkou v tejto knižke je „okienko pre hostí“ v jednotlivých kapitolách, do ktorého zaradil postre-
hy niektorých svojich kolegov, priateľov zo SAV i zo zahraničia. Pestrú mozaiku tém rozdelil do 19 kapitol. Sú medzi nimi vtipné
myšlienky, ale väčšina nabáda k uvažovaniu, zamysleniu nad načrtnutými problémami či nastolenými otázkami dneška. Zameral
sa predovšetkým na rozmanité témy zo života ľudí, spoločnosti, politiky, ekonomiky, byrokracie, reklamy („Pomalosť inštitúcie je
priamo úmerná času, ktorý dáva druhým na splnenie úloh“), duchovného života, cestovania i na súčasné hrozby („Od skončenia druhej
svetovej vojny na nás aj v mieri niekto mieri“). Nevynechal ani niektoré vedné disciplíny, vedu, výskum i SAV. Zaujímavými kapitolami sú repliky a dôvetky
k sentenciám Kamila Peteraja a adaptácia Murphyho zákonov na podmienky Slovenska a Akadémie. Parafrázy k zákonom venoval jednotlivým osobnos-
tiam z tej-ktorej vednej disciplíny, ktoré sú známe svojím zmyslom pre humor a satiru. Exaktný pohľad na život a jeho zákonitosti sa podarilo Štefanovi
Lubymu v jeho Šibalstvách a roztopašiach sformulovať do stručných slov, ktoré čitateľovi veľa povedia.