Recenzia
08.12.2010

Sing mit - Nemecké pesničky a riekanky pre deti

Rovnako priliehavú metódu výučby cudzieho jazyka pre najmenších ako rozprávky poskytujú aj pesničky. Autori vybrali pre deti od 5 do 7 rokov nemecké pesničky s jednoduchými nápevmi, ktorých motívy sa vyskytujú aj v našich detských pesničkách či riekankách. Okrem slovenského prekladu je ku každej pesničke aj notový zápis a na konci knižky nájdete krátky slovníček. Keďže nie každý vie „spievať z listu“, melódiu si ľahko osvojíte zo zvukového záznamu na priloženom CD nosiči. Piesne pomôžu deťom ľahko si zapamätať slovíčka a priblížia im kultúru i mentalitu iného národa, veď tá sa najvýraznejšie prejavuje v speve.