Recenzia
Andrea Draganová
06.12.2013

Skejťácke tenisky

Editorka Magdaléna Gocníková
Perfekt 2013

Pomaly otváram drobnú knižku a s napätím zisťujem, čo je zač. Skejťácke tenisky, zborník poviedok, ktoré sa dostali do finále v tohtoročnej Literárnej súťaži o detskú poviedku a boli súborne vydané vo vydavateľstve Perfekt s ilustráciami z prestížneho slovenského projektu Bienále ilustrácií Bratislava. Do deviateho ročníka súťaže (organizuje Perfekt, časopis Fifík, Funny English a Quark, združenie Korytnačky) prišlo 96 poviedok – garantom výberu je spisovateľ Peter Karpinský; užší výber mali na starosti žiaci a učitelia ZŠ a gymnázia. Rozmýšľam, čo všetky tieto poviedky spája? Detský hrdina, detské prostredie či dokonca problémy z detského sveta? Tieto prvky sú už dávno prekonané a doplnené o snahu autorov vložiť do príbehu aj samých seba, svoje detstvo a zážitky z neho. Detský svet už plne reflektuje posun doby, jazyka či námetov, z ktorých autori čerpajú. Dnes už nie sú hrdinami zvieratká či plyšové hračky, ale deti a ich skutočné problémy. Dieťa je zasadené do svojho prirodzeného prostredia (rodina, škola, partia) a v tomto prostredí sa správa autenticky, neidealizovane. Autori sa snažia o hlbší ponor do detskej mysle a duše, ktoré sú plné nevyčerpateľnej fantázie a tvorivosti. No nezabúdajú pri tom na to, že dieťa zápasí s tlakom vonkajšieho prostredia, ktoré sa snaží potlačiť to detské a krásne v ňom. Takmer v každej z publikovaných poviedok možno prisúdiť atribúty, ako reálne zobrazenie, predostrenie problému či morálna pointa v závere. Zaujímavým momentom a azda aj autorským zámerom bolo, že autori sa nepokúsili ponúknuť detskému čitateľovi konkrétne riešenie morálneho problému, išlo skôr o jemné naznačenie, ktoré malo pri čítaní navodiť zvedavosť a následné hlbšie zamyslenie. Týmto zámerom sa zbierka stáva zaujímavou aj pre staršieho čitateľa, lebo svojou „nedokončenou výpoveďou” otvára priestor na následnú reflexiu. Prečo práve názov Skejťácke tenisky? To sa dozviete po prečítaní prvej poviedky od Viery Babaríkovej, ktorá sa, mimochodom, stala víťaznou a získala hlavnú cenu, okrem nej sú tu texty autorov: A. Robertová-Michalová, S. Štulajterová, M. Grondžák, K. Švecová, G. Magalová, K. Mikolášová, J. Babarík, V. Hanuliak, E. Eleková, M. Hlušíková, A. M. Urbanová, E. Očkayová-Kalabusová, M. Hanová, J. Bodnárová, Z. Martišková, P. Švajdová, J. Balco, M. Ferko, K. Gillerová. Hosťom knižky okrem švajčiarskeho spisovateľa Petra Stamma je svojím textom Libuša Friedová – v budúcej Knižnej revue si budete môcť prečítať recenziu na jej čarovnú knižku Magdalénka a škriatkovia.