Recenzia
Alena Štrompová
05.03.2012

Sklár z Murana - Marina Fiorato - Sklené srdce majstra Corradina

Sklené srdce majstra Corradina

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2011
Preklad Marián Pochylý

Vkusný romantický príbeh dokáže napísať málokto. Marine Fiorato, pôvodom talianskej spisovateľke, sa to darí. Dokázala to i v románe Sklár z Murana, v ktorom čerpá z histórie a talianskych koreňov. Na začiatku príbehu presúva hlavnú hrdinku Noru z chladného Anglicka do slnkom zaliatych Benátok, kam prichádza žiť nový život. Jej životná situácia je poňatá trochu šablónovito, no ešte stále na hraniciach vkusu (nevydarené, bezdetné manželstvo, rozvod, sobáš bývalého manžela so staršou, ale plodnou milenkou). Noru novovzniknutý stav motivuje splniť si dávny sen. V Benátkach, kedysi sklárskej veľmoci, sa priúča remeslu fúkačky skla, aby sa priblížila ku svojmu slávnemu predkovi, uznávanému majstrovi. V románe sa prelína historický príbeh slávneho sklára Corradina Manina, ktorého zrkadlá visia vo Versailles, a jeho potomka, fúkačky Nory. Ich osudy sa zaujímavo, i s odstupom storočí preplietajú, ba dokonca v určitých okamihoch stotožnia, keď Nora stretáva potomka Corradinovho tútora zasiahnutého veľkou zradou majstra sklára. Zradil z lásky ku svojej násilne odobratej dcére. Autorka čitateľa zasväcuje do tajomstiev výroby skla, dejín sklárstva v Benátkach, pričom všetky historické reálie sú precízne a hodnoverne spracované do opisov života ľudí, ich krutosti, v tom období prirodzenej súčasti života, či architektúry miest. Upustiac od osudových stretnutí, predurčení a všetkých radostných vyvrcholení dejových zápletiek treba oceniť historickú líniu príbehu s presahom do súčasnosti. Marina Fiorato je výbornou narátorkou, ktorá siahla po kontroverznej téme a postave benátskych dejín. Neospravedlňuje skutky Corradina Marina a v čitateľovi zanecháva očarenie prostredím, kde je jediným symbolom lásky a pochopenia sklené srdce na modrej stužke. „Pretože keď drží v ruke sklené srdce, drží v nej aj to moje.“