Pred rokom si na Startlabe skupina mladých umelcov pýtala peniaze na vytvorenie komiksu o jednej z najväčších osobností našich dejín.

Tomáš Eniac Cíger, Frenky Hříbal, Tomáš Kriššák: Dobrodružstvá Milana Rastislava Štefánika. Bratislava: Vl. náklad, 2020

 

Pred rokom sa na slovenskom Startlabe objavil zaujímavý projekt. Skupina mladých umelcov si pýtala peniaze na vytvorenie komiksu o jednej z najväčších osobností našich dejín, generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Projekt získal na konci kampane takmer trojnásobok potrebnej sumy.

Cieľom bolo distribuovať tento komiks predovšetkým na stredné a základné školy, aby sa s príbehom človeka stojaceho za vznikom samostatného Československa zoznámilo čo najviac študentov.

Na komikse pracovali dvaja umelci s diametrálne odlišným štýlom kresby. Kým Tomáš Cíger, alias Eniac, kreslil svoju časť komiksu odľahčene s nadhľadom a humorom jemu vlastným, Tomáš Kriššák sa zameral na značne realistickejšie podanie. Celé dielo je tak znateľne rozpoltené aj napriek tomu, že scenáristicky obe časti riešil jeden človek – František Hříbal.

 

S popkultúrou do dejín

Štefánikove mladé roky, študentské časy, astronomické a meteorologické úspechy a začiatok vojny, v ktorej pôsobil ako vojak a neskôr ako pilot francúzskej armády, kompletne kreslil práve Cíger. Táto časť je vtipná, Štefánika vykresľuje ako začínajúceho superhrdinu, obsahuje množstvo popkultúrnych referencií, odkazov na iné komiksové diela, ale aj ukryté „easter eggy“.

Výnimočne úsmevné sú napríklad zobrazenie profesora T. G. Masaryka, neskoršieho československého prezidenta, ako Batmana zachraňujúceho mrznúcich študentov stojacich pred vinárňou, či krátka epizóda so snežným mužom počas Štefánikovho výstupu na Mont Blanc. Celá táto časť sa neberie prehnane vážne, napriek tomu úspešne a zároveň značne úsporne informuje o dôležitých udalostiach Štefánikovho života. Tomu sa prispôsobujú aj Hříbalove texty, ktoré sú rovnako ako kresba odľahčené, nie je ich priveľa, hoci na jednom či dvoch miestach je textu viac ako obrázkov, čo mierne rozbíja dynamiku príbehu. Náhle však príde Štefánikov pád a vážne zranenie, kde ceruzku od Cígera preberá Kiššák. A tu sa začínajú problémy.

 

Z dynamiky do poučovania

Druhá časť komiksu je podstatne vážnejšia a zároveň rozbitejšia. Kresba je realistickejšia a texty taktiež. Tvorcovia sa tu snažia vysvetliť vážne udalosti a témy týkajúce sa zakladania nového štátu, avšak zlyhávajú v podaní. Krátke roztržité dialógy striedajú dlhé vysvetľujúce texty, ktorých autorom je striedavo Štefánik a vševediaci rozprávač. Tie sú navyše pretkané reálnymi výrokmi, ktoré na Štefánikovu adresu predniesli známe osobnosti vtedajšieho politického a spoločenského života. Texty však často skĺznu do patetického a očividného poučovania a dynamika, ktorú komiks nabral v prvej časti, je tu enormne spomalená.

Jednotlivé epizódy tejto časti Štefánikovho politického a osobného pôsobenia sú tu síce zoradené chronologicky, zároveň však nie sú dostatočne prepojené a každej je venované len najnutnejšie minimum priestoru. Celá táto časť tak mnohokrát pôsobí ako rýchlo vyprodukovaný a zle zostrihaný dokumentárny film.

Tretia časť s názvom Sibírska misia je uvedená dlhým textom, ktorý čitateľovi vysvetľuje potrebnú faktografiu a samotná obsahuje niekoľko ďalších pomerne dlhých textov. Napriek podstatne zaujímavejšej dejovej línii však aj táto trpí rovnakými nedostatkami a problémami ako druhá časť. Snaha tvorcov o vysvetlenie a uvedenie všetkých potrebných informácií je síce úctyhodná, avšak posledné strany komiksu sú skôr bohato ilustrovanou knižkou, v ktorej jednotlivé bunky plnia viac úlohu ilustrácií než príbehového prepojených sekvencií. Celkovo pôsobí záver veľmi uponáhľane a bombarduje čitateľa niekoľkými novými informáciami v každej bunke, čo môže spôsobiť istú únavu a problém s vnímaním obsahu.

 

Komiks ako učebná pomôcka

Ako teda Dobrodružstvá Milana Rastislava Štefánika zhodnotiť? Rozhodne ide o skvelý nápad s ušľachtilým cieľom a dobrým rozbehom. Keby bol celý komiks vytvorený v duchu jeho prvej polovice, mohlo by ísť o výnimočné dielo s originálnym prístupom k téme, ktoré by dokázalo fungovať ako samostatný umelecký celok. Bohužiaľ, tvorcovia sa v druhej časti viac zamerali na zdĺhavé vysvetľovanie, než na nekomentované ukazovanie osobnosti M. R. Štefánika, čo z celej druhej polovice robí síce dobre mienený, avšak čitateľsky náročnejší a obsahovo nudnejší učebný text s obrázkami.

Ako učebná pomôcka počas preberania vzniku prvej Československej republiky je teda rozhodne vhodný, pretože ponúka nezvyčajnú ilustráciu konkrétnych historických postáv a občas i vzťahov medzi nimi. Ako samostatné dielo však trpí silnými nedostatkami a to predovšetkým v jeho druhej časti. Miesto originálneho komiksu o veľkej osobnosti našej histórie sme tak dostali komiks s rozpoltenou osobnosťou. Napriek tomu si vážim všetkých autorov tohto komiksu a uznávam ich ideu. Len sa možno do budúcna netreba báť ísť práve tou netradičnou cestou mimo bežné konvencie a krabičky. Rovnako ako to svojho času urobil aj samotný Štefánik.

 

Foto Dominika Madro