Recenzia
30.07.2009

Slávne obrazy - Robert Cumming - S umením je život bohatší

S umením je život bohatší

Robert Cumming

Slávne obrazy

Bratislava, Ikar 2008

Preklad Jana Brožíková

Ak chcete počas dovolenky navštíviť niektorú svetovú galériu, nemali by ste obísť bez povšimnutia túto publikáciu. Ako vám sľubuje text na obálke, nájdete v nej 45 najslávnejších obrazov sveta v detailnom rozbore a opise. Autor využíva výkladovú metódu od celku k detailu, pričom upriamuje pozornosť diváka na podstatné detaily, ktoré sú typické buď pre autorov štýl, odkazujú na dobové konvencie, nesú slohové znaky alebo je v nich zašifrovaný maliarov odkaz. Bez upozornenia školeného sprievodcu by ste ich prehliadli, alebo jednoducho by ste ich symbolike nerozumeli. Ak sa vo viedenskom Umeleckohistorickom múzeu zastavíte pred obrazom Ateliér holandského majstra 17. storočia Jana Vermeera (1632 – 1675), možno sa dovtípite, že ide o svojský autoportrét – maliar nám sedí otočený chrbtom, ale ťažko by ste dešifrovali, čo znamená záhyb na mape zavesenej na stene ateliéru. Vertikálny záhyb naznačuje rozdelenie krajiny na protestantské Holandsko a katolícke Flámsko. Oveľa viac tajomstiev autor odhaľuje na strope Sixtínskej kaplnky v Michelangelovom zobrazení Knihy Genezis, ale v ďalších štyroch desiatkach diel.