Recenzia
04.06.2009

Slobodný svet - Andrej Mišanek - Príslušník nepoddajnej menšiny

Príslušník nepoddajnej menšiny

Príslušník nepoddajnej menšiny

Andrej Mišanek

Slobodný svet

Bratislava, Tatramedial 2008

Politickou karikatúrou s humanistickým poslaním sa dnes u nás málokto zaoberá. Nie je to ,,skvelý džob", jej autori nemôžu rátať so širokou obcou čitateľov. Jednu z mála výnimiek predstavuje autor spod Tatier, výtvarník a karikaturis­ta v slobodnom povolaní Andrej Mišanek, ktorý sa vypracoval na popredného predstaviteľa tohto žánru na Slovensku. Doteraz publi­koval v desiatkach slovenských, českých, ale aj zahraničných novín a časopisov. Jeho výhodou je, že ovláda český jazyk, tak môže do svojich karikatúr vlastnoručne vpísať vtipný text aj v češtine. Tí skôr narodení si spomenú na jeho početné kreslené vtipy uverejňované najmä v Mladej tvorbe, Smene na nedeľu a od roku 1969 aj v legendárnom Roháči, a to až do zániku tejto podnes nedostihnuteľnej tribúny satirikov a humoristov v 90. rokoch minulého storočia. Výber z tvorby tohto popredného karikaturistu vyšiel tesne pred Vianocami 2008 vo štvorcovom formáte pod názvom Slobodný svet. Popri politických témach z prvej časti publikácie nájdeme v jej druhej časti aj témy všeobecné, ľudské, úsmevné. Publikáciu zostavil Pavel Kapusta a Mišanekovu tvorbu nám predstavil publicista Ľudovít Štefko, ktorý zdôraznil, že ,,talent popredného slovenského karikaturistu a humoristu Andreja Mišaneka je skôr drsnejšieho razenia v obsahovom i formálnom výtvarnom vy­jadrení, bez závoja inotaju, ktorým nejeden bojazlivejší autor zjemňuje svoju satirickú myšlienku". Mišanek je nielen tvorca kreslených vtipov, ale aj tvorca epigramov. Takáto ,,dvojdomosť" je v slovenskej satire dozaista vzácna. Symbióza obrázku a textu sa tu zakladá na pozoruhodných námetoch a závideniahodnej fantázii.

–mkd–