Recenzia
Jana Sokolová
16.12.2016

Slobodu bažantom - Vanda Rozenbergová

Vydavateľstvo Slovart 2015
„Hnacou silou všetkych
poviedok je premyslená,
originálna pointa...“

Rovnako ako pri debute, aj teraz Vanda Rozenbergová pomenovala svoju aktuálnu zbierku poviedok podľa rovnomenného, tentoraz záverečného príbehu. Na to, že jej poviedková tvorba pristane, už viac ráz upozornila v literárnej súťaži Poviedka.

Zbierka Slobodu bažantom sa skladá z 15 textov, ktoré spolu vytvárajú zaujímavý prozaický celok. Jednotlivé rozprávania sú postavené najmä na osobitých postavách, pri ktorých sa autorka vôbec neobmedzuje. Príbeh dokáže prerozprávať priamy aj vševediaci rozprávač, muž, žena i dieťa, zároveň sa striedajú uhly rozprávania z pozície jednotlivých postáv (Sauno Paulo, Slobodu bažantom, Altaluna).

O svojich protagonistoch prezrádza všetko, doslova ich obnažuje, ale len pred sebou samými a čitateľmi. Môžeme hovoriť o istej „genealógii“, keď autorka rozprávaním reťazí informácie o viacerých postavách súvisiacich s príbehom.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o jednoduchých hrdinov, sú však vždy niečím špecifickí, ich odlišnosť je zdôraznená aj výberom „exkluzívnych“ mien (Metod, Jenovéva, Kiril, Altaluna, Lino). Ženské hrdinky sú zviazané povinnosťami matky, manželky, často sa cítia nenaplnené a osamotené (Výbuch ako prudká exotermická reakcia, Potkan, Vykrádači svetov, Islanďania). Muži vystupujú voči svojmu okoliu dominantne, až despoticky (Výtvarné techniky, Koža). Naopak detskí hrdinovia oplývajú výrazným pozorovacím talentom, prenikavou bystrosťou a svojím čistým videním sveta vystupujú ako múdrejší protipól dospelých (Islanďania, Pachy a úmysly, Altaluna). Nezastupiteľné postavenie v rozprávaní majú zvieratá, zvyčajne sú však v pasívnej pozícii.

Väčšina príbehov sa odohráva v priestore rodiny a vzájomných rodinných vzťahov, dôležitú úlohu zohrávajú spomienky a rovnako motív náhody, respektíve osudovosti (Výtvarné techniky, Slobodu bažantom). Aktuálnosť témy rozprávania v spojitosti s aktuálnosťou doby býva obostlaná patinou minulosti. Hnacou silou všetkých poviedok je premyslená, originálna pointa, ktorá robí čítanie netrpezlivým a prekvapivo úderným.

Vanda Rozenbergová píše poviedky s dávkou krehkosti a ľahkosti, no s výraznou, výbušnou výpoveďou o svete a ľuďoch v ňom. Kniha Slobodu bažantom je zbierka o zbavení sa šnurovačky každodennosti a stereotypu a o výzve nasadiť si krídla voľnosti a lietať.