Recenzia
Dagmar Podmaková
13.09.2004

Slovenské divadlo v premenách času

Andrej Maťašík

Slovenské divadlo v premenách času

Bratislava, Združenie  literátov SVOJPOMOC 2003

Na spoločné spomínanie

Andrej Maťašík

Slovenské divadlo v premenách času

Bratislava, Združenie  literátov SVOJPOMOC 2003

Názov publikácie Andreja Maťašíka je výstižný. Recenzie, články a úvahy autora, ktorý desiatky rokov písal a ešte aj píše o slovenskom divadle, sú výberovým sprievodcom po činoherných divadlách Slovenska. Úvodná časť Prečo teraz, O čo ide  a Divadlo nie je mŕtve viacerými konkrétnymi faktami priblížia čitateľovi nielen čas, keď sa Maťašík začal o divadlo zaujímať (koniec 60. rokov 20. storočia), ale aj normalizačné obdobie, ktoré sa dnes buď len kritizuje, alebo sa o ňom mlčí. Tieto riadky sú aj nepriamym výkladom k chronologickému výberu autorových publikovaných i nepublikovaných príspevkov.

Zo 70. rokov zaujmú najmä články zo stredoškolského časopisu a seminárne práce z VŠMU, tie si čitateľ nemá kde inde prečítať. Najpočetnejšie sú zastúpené článkami o inscenáciách a festivaloch, poznámkami o divadelnom dianí, pracovnými a internými materiálmi 80. roky. Po roku 1989 zo svojej bibliografie Maťašík vybral popri referovaní o inscenačných výsledkoch najmä tie, ktoré osvetľujú jeho názor na divadelnú sieť, vývoj inscenačného jazyka a približujú aj zložitý čas, v ktorom tieto príspevky vznikali. Kniha má síce podtitul Pohyb slovenskej réžie, ale venuje sa rovnako dramaturgii, herectvu, konfrontácii tvorby v slovenskom i česko-slovenskom kontexte. Autor sem zaradil aj svoje postrehy z Divadla národov vo Varšave.

V takomto množstve materiálov (vyše sto príspevkov) na 290 stranách bez indexu mien a diel sa ťažšie orientuje. Obsah zaznamenáva totiž len názvy článkov (bez podtitulov). Zámer vydavateľa, aby čitateľ pracoval s knihou ako s celým materiálom, vyšiel. A tak vždy, hľadajúc konkrétnu inscenáciu či tému, o ktorej Maťašík píše, sa začítame už do raz prečítaných príspevkov. Nie je to na škodu.  Takto sa prinavracia pamäť pamätníkom a tým neskoršie narodeným, ktorí majú záujem sa dozvedieť niečo o blízkej minulosti, zas všeličo osvetľuje.

Dagmar Podmaková