Slovenské masmédiá - metódy manipulácie - Pavol Dinka - Knižnica pre odborníkov

Pavol Dinka

Pavol Dinka

Knižnica pre odborníkov

Slovenské masmédiá –metódy manipulácie

Bratislava, Politologický odbor Matice slovenskej 2008

Novinárske povolanie si vyžaduje pozerať sa na rôzne skutočnosti skúmavým, vari až skeptickým pohľadom. Pavol Dinka určite túto schopnosť má, vie počuť a čítať aj medzi riadkami a je mu ľúto, ak médiá preferujú namiesto serióznej práce s informáciami zväčša polopravdy, chcú recipientov uzabávať na smrť a pestujú bezduchú kultúru. Pavol Dinka sa z každodenného tvorcu žurnalistických produktov stal každodenným kritickým pozorovateľom rôznych mediálnych výstupov. A nie je to ľahká úloha, ktorú si sám na seba dobrovoľne zobral. Stať sa profesionálnym (aj keď nikým neplateným) čitateľom periodík, poslucháčom rádií, divákom televízií a robiť si pri tom vlastný monitoring – to si vyžaduje okrem času aj riadnu dávku schopnosti analyzovať a odkrývať skryté „krásy“ mediálnych reťazcov. Vo svojej knihe Slovenské masmédiá – metódy manipulácie autor vlastne supluje prácu výskumného ústavu, ktorý by sa mal inštitucionálne zaoberať tematikou médií, takáto inštitúcia však po zániku Novinárskeho študijného ústavu na Slovensku nie je. Keď súkromná iniciatíva pri monitorovaní médií nahrádza oficiálne štruktúry, možno vari hovoriť aj o nedostatku sebareflexie spoločnosti ako celku. Je však potom namieste časté rozhorčenie politikov nad kadečím, čo sa v médiách objaví, keď ich najčastejšou spätnou väzbou na panoptikum mediálnych výstupov je verejné označovanie novinárov za heyny?! Politici nemajú radi médiá a naopak, čo by bolo ešte ako-tak v poriadku, ale uprostred toho všetkého sa bezradný recipient chytá za hlavu a hľadá si alternatívne zdroje informácií. Nečudo... Mediálnu gramotnosť a ekológiu médií by sme mali zodpovedne pestovať všetci. Každý jeden člen rovnice o mnohých známych i neznámych v slovenskom mediálnom priestore – majitelia a tvorcovia médií, predstavitelia verejného života aj prijímatelia mediálnych výstupov z radov občanov. Práve k tomu smeruje Pavol Dinka svojou knihou o slovenských masmédiách.

Roman Kaliský-Hronský