Recenzia
Imrich Jenča
13.09.2004

Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti

 

Súhrnná správa o prežitom

Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2004

  Hektika dnešných dní koncentruje dejiny a... - a vytláča ich z pamäte. História (tá bezprostredná, nedávno minulá) zvyčajne ohromí až vtedy, keď nám ju niekto spomenie. Až vtedy s prekvapením zistíme, čo všetko sme stihli prežiť. Keby nám to dokonca niekto občas nepripomenul, možno ani neuveríme, ako silno staré zážitky vytláčajú nové. Ešteže existujú organizácie a združenia, ktoré si pripomínanie histórie zaradili do predmetu činnosti. Ak odrátam historiografické ústavy, potom medzi najagilnejšie inštitúcie v tomto smere patrí Inštitút pre verejné otázky. Jeho každoročná Správa o stave spoločnosti ma napokon podnietila k tejto úvahe. Dnes si už asi ťažko predstaviť inštitúciu zaoberajúcu sa vnútropolitickou scénou (prípadne ovplyvňujúcu vnútropolitickú scénu), ktorá by nepracovala s pravidelnými ročnými analýzami vývoja spoločnosti. Mimochodom, má ešte zmysel recenzovať (pripomínať) každé nové vydanie? Rečnícka otázka, prirodzene, keďže každoročne „objaví“ túto užitočnú publikáciu mnoho (nielen začínajúcich) profesionálov či študentov. Správa o stave spoločnosti je kolektívnym dielom, zákonite sa preto natíska otázka, do akej miery predkladá objektívny pohľad na vnútropolitickú scénu. Objektivizujúcich faktorom súhrnnej správy je predovšetkým šírka autorského zázemia – 31 tém spracovalo 50 autorov, väčšinu kapitol teda spracoval autorský kolektív, čo podstatne znižuje mieru subjektivizmu. Ďalším faktorom je dôveryhodnosť rešeršovaných zdrojov, o čom presvedčí hoci aj letmý pohľad na poznámkový aparát, uvedený za každou kapitolou. Zárukou objektivity je napokon i kvalita, alebo ak chcete kompetentnosť autorov, väčšina z nich je vo svojom odbore uznávanou osobnosťou, aj preto je súhrnná správa naozaj správou–informáciou o dňoch nedávno minulých.

Imrich Jenča