Recenzia
13.09.2004

Slovensko - Putovanie po regiónoch

Daniel Kollár, Ján Lacika, Peter Podolák

Slovensko – putovanie po regiónoch

Bratislava, Dajama 2003

Publikácia Slovensko (putovanie po regiónoch) je podrobný cestovný a turistický sprievodca predstavujúci Slovensko ako turisticky príťažlivú krajinu.

V úvode charakterizuje povrch, vodstvo, podnebie, flóru, faunu a jej ochranu z hľadiska životného prostredia. Stručný prierez históriou dokumentuje bohatú minulosť Slovenska a v skratke uvádza jednotlivé historické udalosti. Autori predstavujú aj štruktúru obyvateľstva na Slovensku, spomínajú viacerých slovenských rodákov v zahraničí a charakterizujú mestské a vidiecke sídla.

V kapitole kultúrno-historické pamiatky a architektúra sa prezentujú hrady, zámky, kaštiele, kamenné aj drevené kostoly, ako aj ľudová architektúra. Nasledujú informácie o umení a kultúre – charakteristika najvýznamnejší slovenskí predstavitelia výtvarného umenia, hudby, literatúry divadla a filmu, ako aj informácie o ľudovom umení, tradíciách a zvykoch.

Po úvodnom predstavení Slovenska nás autori sprevádzajú po jednotlivých regiónoch Slovenska, ktoré sú vyčlenené na základe prírodných a historických daností. Putovanie po každom z regiónov začína všeobecným predstavením oblasti, jej polohou v rámci Slovenska, mapou všetkých zaujímavých miest a obcí označených v žltej farbe, pokračuje predstavením centra regiónu a postupne ďalších najzaujímavejších turistických lokalít. Na konci každej z kapitol sú tipy a odporučenia na návštevu najatraktívnejších miest spolu s praktickými informáciami.

Po návšteve 22 regiónov Slovenska, ktoré tvoria jadro publikácie, sa čitateľ dozvie, ako stráviť dovolenku na Slovensku najmä pokiaľ ide o aktívny oddych. Na záver sprievodca ponúka stručný prehľad základných praktických informácií, ako aj index najzaujímavejších turistických lokalít a miest. Zostavovateľ Daniel Kollár tu zoradil 224 turisticky najhodnotnejších cieľov podľa stupňa zaujímavosti, od turisticky atraktívnych lokalít po pamiatky zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Autormi textov sú geografi Daniela Kollár, Ján Lacika a Peter Podolák z Geografického ústavu SAV, fotografií Karol Kállay a Ján Lacika. Turistický sprievodca predstavuje Slovensko ako zaujímavú turistickú destináciu na 456 stranách so 417 farebnými fotografiami, 47 mapkami, 21 plánikmi miest a najzaujímavejších turistických oblastí a s 25 ilustráciami hradov a zámkov. Vyšiel v slovenskej, anglickej, nemeckej a poľskej jazykovej mutácii.

-r-