Recenzia
Zuzana Galovičová
23.09.2009

Slovensko v 20. storočí II. Prvá svetová vojna 1914 – 1918

Slovensko v 20. storočí II.

Prvá svetová vojna 1914 – 1918

Bratislava, Veda 2008

  Časové rozpätie štyroch rokov, vymedzujúcich obdobie 1. svetovej vojny 1914 – 1918, vstúpilo významne do dejín Slovenska a Slovákov. Rušným udalostiam, ktoré na konci vojny znamenali vznik o. i. aj Československa a skutočnosť, že sa Slováci stali štátotvorným národom, sa venuje druhý zväzok syntetického diela Slovensko v 20. storočí, ktorý pripravil autorský kolektív pracovníkov (G. Dudeková, R. Holec, M. Hronský, E. Jakešová, D. Kováč, E. Mannová, M. Podrimavský) Historického ústavu SAV pod vedením Dušana Kováča. Výskum tentoraz zamerali predovšetkým na „oblasť hospodárskych a sociálnych dejín, vrátane dejín každodenného života“, aby mohli ponúknuť čitateľom hodnoverný pohľad na vtedajšiu spoločnosť. Doteraz sa totiž slovenská historiografia tohto obdobia orientovala viac na politické a vojenské dejiny.

  V chronologickej následnosti autori načrtli vývin od vypuknutia 1. svetovej vojny až po vznik Československa. Prehľadne a výstižne sa im podarilo spracovať pohľad na vtedajšie hospodárstvo v Uhorsku s dôrazom na hospodárstvo Slovenska, jeho kultúrny aj spoločenský život. Obraz slovenskej spoločnosti vykreslili na pozadí vojny (Brestlitovský mier, sociálne nepokoje, vzbury, naše légie v Rusku, ekonomický kolaps Rakúsko-Uhorska atď.). Vojnové fakty, postavenie slovenských vojakov na oboch stranách frontu až po porážku mocností a následný vznik Československa (vrátane Pittsburskej dohody a Deklarácie slovenského národa) - to sú záverečné kapitolky tohto zväzku.

  Moderný pohľad na udalosti 1. svetovej vojny dopĺňa pestrá fotodokumentácia (dobové fotografie, plagáty, kresby, karikatúry, reprodukcie obrazov, pohľadnice, mapky, portréty dejateľov atď.), užitočný autorský register a bohatá výberová bibliografia. Po prvom zväzku s podtitulom Na začiatku storočia 1901-1914 poskytuje aj druhý zväzok Slovenska v 20. storočí širokej čitateľskej verejnosti súborný pohľad na spracované obdobie z hľadiska nového prístupu historikov. So záujmom preto možno očakávať spracovanie nasledujúceho obdobia našej histórie.

Zuzana Galovičová