Recenzia
Ján Bábik
16.04.2008

Slovenský bigbít – Ľuboš Jurík – Dodo Šuhajda

Dodo Šuhajda

Ľuboš Jurík – Dodo Šuhajda

Slovenský bigbít

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2008

Šesťdesiate roky na hudobnej scéne boli v znamení nástupu bigbítu, ktorý sa sebavedome a zdravo agresívne hlásil o slovo. Súviselo to nielen s rebelantským postojom mládeže, ktorým sa riešil večný konflikt otcov a detí, ale aj s nespokojnosťou so spoločenskými a politickými pomermi, či už na Východe alebo Západe. Zachytiť nástup bigbítu u nás si dala za úlohu dvojica autorov Ľuboš Jurík a Dodo Šuhajda v knihe Slovenský bigbít (zároveň aj scenáristov rovnomenného televízneho dokumentárneho seriálu). Prvý z autorov je skúsený a renomovaný novinár a spisovateľ, ktorý okrem iného v 60. rokoch zachytával publicisticky aj život na bítovej scéne, druhý je popredný hudobník z tohto obdobia, spevák skupiny The Buttons. V tandeme neobyčajne plasticky zachytili prostredníctvom autentických výpovedí protagonistov hlavné tendencie tejto bítovej éry.

Slovenský bigbít  sa nerodil v ľahkých podmienkach. Železná opona bola pevne spustená, len cez malé štrbinky k nám prenikalo vysielanie Rádia Luxembourg či program rakúskeho rozhlasu, najmä povestná relácia Autofahrer unterwegs. Pretože turistický styk so západnými štátmi v prvej polovici 60. rokoch bol menší ako minimálny, originálna platňa s nahrávkami špičkových skupín mala cenu zlata. Za takýchto ťažkých podmienok vtedajší bigbiťáci len z odpočúvania zahraničných rozhlasov a nahrávok piesní vychytených zahraničných kapiel na legendárny magnetofón Sonet duo spočiatku len  kopírovali tvorbu veľkých vzorov. Aparatúru si často skladali svojpomocne, neraz im pomáhali nadšenci z radov študentov elektrotechnických škôl. Postupne však slovenský bigbít nadobúdal vlastnú tvár, mnohé skupiny mali ambicióznejšie plány, neuspokojili sa len mechanickým preberaním hitov a interpretáciou, keď sa speváci len akosi intuitívne triafali do anglickej výslovnosti. Začínajú prichádzať skupiny s vlastnou tvorbou, najprv s neumelými a neraz nezmyselnými anglickými textami, pretože sa presadzovala aj tendencia, že slovenčina je pre bigbít nepoužiteľný jazyk. Bigbít však oslovil aj umeleckú generáciu spisovateľov o niekoľko rokov staršiu a na niektorých piesňach so slovenskými textami sa podieľali v tom čase renomovaní básnici Rudolf Skukálek či Tomáš Janovic, alebo textár Milan Lasica. Neskôr písať texty začali Kamil Peteraj a Boris Filan, čím  bigbít u nás získal oprávnene prívlastok slovenský. Kniha zachytáva spanilé jazdy slovenských kapiel ako Beatmen, Prúdy, Buttons do Čiech, kde, ako spomína nestor českého bigbítu Petr Janda, ale aj koryfej hudobnej kritiky Jiří Černý, spôsobili úplnú senzáciu, pretože české publikum intuitívne cítilo, že slovenský bigbít, najmä vďaka osobitnému poňatiu i vlastnej tvorbe, je o krok vpredu pred českým.

Autori knihy končia svoje rozprávanie časovo niekde na rozhraní 60. a 70. rokov, nástupom normalizácie. Toto obdobie znamená koniec kariéry pre viacerých hudobníkov, niektorí emigrovali, niektorí upadli do nemilosti režimu. Neznamenalo to však koniec slovenského bigbítu. Ďalší hudobníci pokračovali a z mladej nastupujúcej generácie nacvičujúcej v pivniciach, garážach či školských klubovniach sa rodili ďalšie kapely. Prenikali nielen na pódia, ale aj do rozhlasových, televíznych či gramofónových nahrávacích štúdií. Táto nová generácia mohla svoju tvorbu postaviť na základoch a výdobytkoch, ktoré vybudovala a vybojovala rebelantská generácia hudobníkov rokov šesťdesiatych.

Kniha Ľuboša Juríka a Doda Šuhajdu je nesporne odsúdená na úspech. Pre protagonistov tejto doby je dokumentom ich tvorivých snáh, úspechov, ťažkostí, ale i nepochopenia, pre ich generačných súpútníkov nostalgickou spomienkou za mladosťou, ktorú výrazne formovala bigbítová hudba, a pre tých neskôr narodených svedectvom o dobe, keď mladí hudobníci hrali hudbu, ktorá ich bavila, z ktorej mali radosť a hrali ju predovšetkým z lásky a pre obdiv poslucháčov. Kniha ešte pred vydaním dostala výraznú mediálnu podporu. Seriál Slovenský bigbít odvysielala Slovenská televízia a dá sa povedať, že to bol jeden z mála zmysluplných počinov tohto média. DVD týchto relácií dostane čitateľ ako bonus k tejto knihe, a tak ho čaká nielen čitateľský, ale aj poslucháčsky a vizuálny zážitok.

Ján Bábik