Recenzia
Slavomír Ondrejovič
15.11.2006

Slovník anglických vlastných mien v slovenčine - Martin Ološtiak, Magdaléna Bilá, Renáta Timková - Dobrá správa od lingvistov

Dobrá správa od lingvistov

Dobrá správa od lingvistov

Martin Ološtiak – Magdaléna Bilá – Renáta Timková:

Slovník anglických vlastných mien v slovenčine

Bratislava, Kniha-spoločník 2005

  Mladí lingvisti Martin Ološtiak, Magdaléna Bilá a Renáta Timková pripravili kompendium o výslovnosti a používaní anglických mien v slovenčine, kompendium, ktoré si zaslúži atribút pionierske. Nie že by v slovenčine doteraz nevyšli nijaké príručky, z ktorých by sme mohli získať informácie o výslovnosti a používaní cudzích vlastných mien, ale doterajšie pokusy boli zväčša iba selektívne (profesionálne slovníky a encyklopédie) alebo amatérske (neprofesionálne príručky). U nás doteraz vyšla z tejto oblasti jediná samostatná publikácia na dobrej lexikografickej a lingvistickej úrovni – je to publikácia Tomáša Sekventa o výslovnosti mien francúzskeho pôvodu vo francúzštine. Tento fakt sa zrejme odráža aj v občasnej neistote pri čítaní uvedených mien v médiách, lebo spíkri si nemajú kde vo väčšom rozsahu a bez prácneho vyhľadávania overiť ich výslovnosť či odvodzovanie. Aký to rozdiel so situáciou v susednej Českej republike, kde sa opakovane vydávajú publikácie typu Čteme je správne? a kde na trhu jestvuje celá séria publikácií tohto zamerania. Recenzovaný Slovník anglických vlastných mien v slovenčine spracúva „len“ anglické vlastné mená, ale je to mimoriadne dôležitý  krok súčasnej slovenskej lexikológie a lexikografie. Veď práve anglicizmy a anglické mená sa stávajú prvkami, ktoré nás v slovenčine z cudzích vplyvov zaujímajú a možno aj trápia najviac.

  Publikácia má dve časti. Pre bežných používateľov má praktický úžitok najmä druhá časť, ktorá uvádza výslovnosť osobných mien a priezvisk známych osobností, hudobných skupín a takisto najfrekventovanejších zemepisných názvov, k čomu sa pridáva aj informácia o tom, ako sa od príslušných mien odvodzujú adjektíva a v prípade zemepisných názvov aj obyvateľské mená. Prvá časť je teoretickejšia a je určená pre náročnejších používateľov a špecialistov. Každému sa však vyplatí zahĺbiť aj do nej, lebo dostane návod, ako postupovať pri výslovnosti a tvorení prídavných či obyvateľských mien aj od anglických mien a názvov, ktoré v slovníku nenájde. Autori nás tu zároveň poučene vovádzajú do problematiky angličtiny ako medzinárodného jazyka, ale najpozoruhodnejší je rozsiahly výklad o cudzích vlastných menách videný cez filter jazykového systému slovenčiny. Takisto výklad o odvodzovaní, o prechyľovaní ženských priezvisk, o tvorení privlastňovacích a vzťahových adjektív, obyvateľských mien, o ustálenosti a variantnosti, o rôznych druhoch interferencií a pod. je jedinečný. V rozumnej miere sa zachytáva aj znelostná neutralizácia. Zbytočne sa nič nekomplikuje, ale, čo je dôležité, nič sa ani nezjednodušuje.

  Je skutočne dobrou správou, že sa na našom knižnom trhu objavila publikácia Slovník anglických vlastných mien v slovenčine, ktorú akútne potrebujú rozhlasové a televízne štúdiá, divadlá, školy, ale aj my všetci, čo sa chceme poučiť o náležitej výslovnosti anglojazyčných mien. Vydavateľstvu Kniha-spoločník patrí vďaka za to, že ju vydalo a ponúklo slovenskej verejnosti titul vysokej dôležitosti a osožnosti. 

Slavomír Ondrejovič