Recenzia
Edita Chrenková
27.02.2006

Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež - Ondrej Sliacky a kolektív - Nový slovník slovenských spisovateľov

Nový slovník slovenských spisovateľov

Nový slovník slovenských spisovateľov

Ondrej Sliacky a kolektív

Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež

Bratislava, Literárne informačné centrum 2005

Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež zostavil­ 15-členný tím autorov pod vedením vedeckého redaktora Ondreja Sliac­keho. Po štvrťstoročnej pauze dostáva naša verejnosť novú, aktualizovanú a spoľahlivú príručku koncipovanú ako slovník. Na 432 stranách sa čitateľ zoznámi s 500 tvorcami literatúry pre deti – prózy, poézie, literatúry faktu, literárnej histórie, kritiky, ale aj s výtvarníkmi. Slovník je tentoraz rozšírený o heslá autorov, ktorí sa do predchádzajúceho vydania nedostali, pretože buď žili v emigrácii, alebo svojimi ľudskými postojmi a literárnymi názormi boli pre minulý režim neprijateľný.

Pri takomto zoskupení autorov píšucich pre deti čitateľa prekvapí, koľko spisovateľov uznávaných predovšetkým za tvorbu pre dospelých venovalo časť svojho diela najmä deťom a mladým čitateľom. Až v takomto kontexte sa ukazuje, že písanie pre deti nie je nijaká okrajová záležitosť autora, ale v mnohých prípadoch si vyžaduje náročnejší prístup ako tvorba pre dospelých.

Heslá sú spracované prístupným jazykom, zachovávajú vyváženú proporcionalitu, ako aj vecné, nadčasové hodnotenie jednotlivých diel. Napriek maximálnej úspornosti je text obsahovo bohatý a faktograficky presný. V heslári je aj niekoľko českých autorov, ktorí svojimi literárnymi prácami podporili rozvoj slovenskej literatúry pre deti. Encyklopedické dielo si stanovilo za cieľ zmapovať v celej šírke literatúru pre deti od osvieteneckých začiatkov až po súčasnosť, preto v ňom nájdeme aj mená autorov dramatickej tvorby, hoci tento žáner je taký bohatý, že by si zaslúžil aj osobitný lexikografický projekt. Nový slovník sa usiluje aj o hodnotové stanoviská a pomáha zorientovať sa v  tvorbe jednotlivých autorov v celkovom kontexte.

Na konci publikácie sú tri registre – názvový, register autorov a register pseudonymov, ktoré uľahčia orientáciu v texte.

Edita Chrenková