Recenzia
Peter Naščák
12.09.2013

Smelá Apolienka – Ján Turan

SPN – Mladé letá 2012

Ján Turan je predstaviteľ staršej generácie básnikov, ktorý sa celoživotne zameriava najmä na tvorbu pre najmladších (pred)čitateľov. Dôkazom toho je o. i. bohatá produkcia leporel a  zbierok básní pre deti. Novinkou uňho nie je kombinácia viacerých žánrov v jednej knižke. Takou je aj Smelá Apolienka – zbierka básní, hádaniek a krátkych príbehov. Zjednocujúcim elementom knižky sú autorsky a čitateľsky obľúbené témy: pestrý prírodný svet (najmä rôzne zvieratá), škola a každodenné situácie v živote dieťaťa. Pri ich zobrazovaní (ako to už v žánroch tohto typu často býva) dominuje poznávaco-výchovná funkcia. Autor sa pokúša o informatívnu nasýtenosť, objasňuje dieťaťu mnohé súvislosti. Pre zjemnenie didaktickosti si v básňach a hádankách pomáha humornou hravou metaforikou spojenou s imagináciou: „Povedala kapsička, / že sa hnevá na psíčka. / Rada by ho odniesla, / psíček vraví, že je zlá. // Havko do nej nechce vliezť, / on by sa chcel radšej viezť. / Vraj pre psíky do škôlky / najlepšie sú trojkolky. V prozaických častiach ide skôr o humor vyplývajúci z veku a prirodzenej naivity prváčky Apolienky. Hrdinka so starodávnym menom totiž v jednotlivých mikropríbehoch vtipne reaguje na životné javy, ktoré sú jej neznáme. Najvhodnejší na vysvetľovanie je, samozrejme, dedko-žartovník, ktorý v príhodách pre deti málokedy chýba. Prozaické úseky dejovo nenadväzujú, sú to relatívne samostatné epizódy, v podstate len situácie. Náročnosť hádaniek je prispôsobená veku adresáta – odpoveď na ňu je často zakomponovaná priamo v texte hádanky. „Keď sme prešli cez mostík, / stúpili sme na chvostík. / Aký chvostík sa tam váľa?! Myšička mu meno dala. (myšací chvostík)“. Pokiaľ ide o básne, invenčnosť sa tu strieda s konvenčnosťou. Popri humorných veršoch s nápaditými rýmami a jazykovými hračkami občas nemilo prekvapia aj „ošúchaniny“. Kniha Smelá Apolienka, okrášlená počítačovými ilustráciami Márie Nerádovej, snáď osloví smelých čitateľov od 3 do 6 rokov niektorým z uvedených žánrov…