Smutno-krásne hry Alty Vášovej

Smutno-krásne hry Alty Vášovej
Alta Vášová: Sladké hry minulého leta, Bratislava, Vydavateľstvo Slovart, 2009
      Pod názvom Sladké hry minulého leta sa skrývajú dosiaľ knižne nepublikované štyri filmové scenáre (Román o base; Sladké hry minulého leta; Z nudy; Ako listy jedného stromu), text divadelnej hry Obchod na korze a libretá k trom divadelným muzikálom (Cyrano z predmestia; Neberte nám princeznú; P+L) slovenskej autorky Alty Vášovej. Prinajmenšom zvláštna je koncepcia uvedeného titulu, nejde totiž o súborné vydanie scenárov, len o výber z nich. Prekvapením sa stávajú nerealizované diela – filmový scenár podľa poviedky Maxima Gorkého Z nudy a libreto k muzikálu P+L inšpirované románom Romaina Rollanda Peter a Lucia.
      Námetom väčšiny scenárov Alty Vášovej sú známe literárne texty renomovaných autorov (Čechov, Maupassant, Gorkij, Rostand, Rolland, Grosman), výnimku predstavuje len pôvodný filmový scenár o živote Boženy Němcovej – Ako listy jedného stromu.
      Dominantnú zložku takmer všetkých textov tvorí motív hry alebo rozprávky, k nemu sa pripája zámena, klam či náhoda. Prostredníctvom uvedeného motívu hľadajú postavy, ocitajúce sa v existenciálnych situáciách, únik zo života, od reálnych problémov. Rozprávkové vstupy sa objavujú v predstavách spisovateľky vo filmovom scenári Ako listy jedného stromu. Chlapci z detského domova v librete k muzikálu Neberte nám princeznú si namiesto krutej skutočnosti radšej vyberajú rozprávkovú ilúziu.
      V dielach sa objavuje najmä hra s láskou v podobe úsmevného flirtu, laškovania, prerastajúca často do príťažlivosti až túžby, neodkladne vyúsťujúca do tragédie ako možného trestu za túto ľahkovážnosť. Nielen sklamaním sa končia Sladké hry minulého leta šarmantnej Mušky a jej piatich nápadníkov, Cyranove piesne o nenaplnenej láske k Roxane, hlad kuchárky Ariny po ľudskom cite (Z nudy), ale aj neuvážená ešte takmer detská hra Petra a Lucie so „svadobným“ balíčkom uprostred vojny. Za svoj flirt s kňažnou si vyslúži trest v podobe ukradnutých šiat a nahoty aj hráč na basu, Andrej (Román o base). Jeho príbeh sa na rozdiel od predlohy filmového scenára uzatvára zmierlivo, vlažne. Brtkova hra na „pomocníka“ v Obchode na korze, jeho pocity viny v snahe hrať na obidve strany sa takisto nesie v znamení nešťastia.
      Autorka pôvodné námety obmieňa, ozvláštňuje, rozširuje či obohacuje o nové prvky, čím vytvára určitú viacvrstvovú nadstavbu konkrétnych diel. Vo filmových scenároch vyniká predovšetkým prepojenie s vizuálnou stránkou, čo sa odzrkadľuje v textoch pri použití obrazov známych maliarov a z nich následne vystupujúcich scén. Impresionistické ladenie v Sladkých hrách naznačuje nielen prchavosť okamihu, ale i citu v prípade flirtov zvodnej Mušky. Obraz Van Goghovej krajinky v závere filmového scenára Z nudy len umocňuje pocit ospalosti, samoty a páľavy v žltej stepi osady. Dojem sviežosti vyvolávajú posuny v čase v rámci muzikálových libriet. Cyranov príbeh (Cyrano z predmestia) je situovaný do súčasnosti, do oblasti pôsobenia hudobných skupín, podobne ako príbeh „princeznej“ Katky. V librete k muzikálu P+L sa dej posúva od prvej svetovej vojny smerom k súčasnosti.
      Prostredníctvom autorských úprav, kombináciou vizuálnych a hudobných prvkov diela Alty Vášovej nadobúdajú podobu mnohovrstvových útvarov lahodiacich čitateľským i diváckym zmyslom.
Martina Grmanová