Recenzia
Nina Chybíková
06.05.2015

Šok z pádu - Nathan Filer

Preklad Igor Navrátil
Vydavateľstvo Tatran 2014

Román vo všeobecnosti nastoľuje nové témy alebo odzrkadľuje aktuálne spoločenské problémy. Jednou z takýchto súčasných tém sú psychické ochorenia. Kvôli stále sa zrýchľujúcej dobe a  pokrokom v  oblasti psychiatrickej vedy sa o téme psychika diskutuje takmer všade. Všetko je dnes jej dôsledkom. Aj v románe Šok z pádu autor rozoberá problematiku schizofrénie.

Dej príbehu sa zameriava na chlapca menom Matthew Holmes, ktorý sa nevie vyrovnať so smrťou svojho staršieho brata. Vo svojich devätnástich rokoch podlieha drogám a alkoholu. Postupne prestáva chodiť do školy a trýzni ho pocit viny. Dostáva sa do psychiatrickej liečebne, navštevuje skupinové terapie, zúčastňuje sa na psychiatrickom testovaní, prejavujú sa na ňom vedľajšie účinky liekov. Striedavo je hore a dole. Dozvedáme sa o vzťahu jeho matky a otca, o ich postoji k udalostiam pri prekonávaní Matthewových ťažkostí. Poznávame mŕtveho brata Simona, ktorý zostáva v príbehu prítomný cez spomienky.

Autor nám predstavuje navonok nepríjemného človeka trpiaceho psychickou chorobou, máme však možnosť spoznať aj jeho vnútorný svet plný smútku a beznádeje. Počiatočné nesympatie s hlavným hrdinom striedajú ľútosť a dojatie.

Autor píše v prvej osobe a román je akoby zápisníkom hlavnej postavy. Ide o  značne chaotické záznamy Matthewových myšlienok. Celá kniha je poskladaná z  krátkych príbehov, nedokončených útržkov. Len z náznakov sa dozvedáme hlavné dejové časti. Nič nie je jednoznačné. Čitateľ si príbeh musí vyskladať sám. V porovnaní s inými podobnými románmi zloženými z korešpondencie, spomienok alebo myšlienok, pôsobí nesúrodo. Predsa len, autor zachytáva nejednotnosť stavu mysle človeka so schizofréniou. Preto i štruktúra románu je komplikovaná, bez dodržiavania časového sledu, udalosti sa prelínajú so spomienkami na minulosť. Azda najlepšie vystihol román samotný autor: „čítanie tak trochu pripomína halucinačné predstavy.“

Nathan Filer je bývalý ošetrovateľ psychiatrickej liečebne. Za tento príbeh bol ocenený britskou literárnou cenou Costa. Knihou Šok z pádu chce širokej verejnosti predstaviť život schizofrenika, odmýtizovať chorobu a dokázať, že psychicky chorí ľudia sú obeťami vlastne j mysle.