Recenzia
31.03.2021

Sonda do života v Podpoľaní 19. storočia

Ján Golian: Život ľudu detvianskýho. Historicko-demografická a kultúrna sonda do každodenného života na Podpoľaní v dlhom 19. storočí

Ružomberok: Society for Human Studies, 2019

 

Historická demografia môže na prvý pohľad pôsobiť ako jedna z tých nudnejších historických disciplín. Dáta obsiahnuté v tisícoch strán matrík síce ponúkajú úžasný korpus údajov na vyhodnotenie, zároveň v nich však nie sú bezprostredne hmatateľné jedinečné príbehy dávnych predkov. Tie, ktoré sú korením dejín a vďaka ktorým minulosť fascinuje. Ako však dokazuje monografia Život ľudu detvianskýho Jána Goliana, ak je historik dostatočne zručný a dokáže tento set dát preniesť do dobového kontextu, otvorí sa pred ním (a pred čitateľom) komplexný obraz spoločnosti aj zaujímavé príbehy jednotlivcov. Parafrázujúc francúzskeho historika Pierra Gouberta, ktorého výrok Golian priamo cituje, spočiatku nudná práca sa zrazu stane zaujímavou, keďže nielenže spoznáte každého v dedine, ale dokonca o nich napokon viete viac, než vedeli oni sami.   

V prípade recenzovaného titulu sa čitateľ ponorí do príbehu obyvateľov regiónu Podpoľanie v období, ktoré sa zvykne označovať ako „dlhé“ 19. storočie, teda od 80. rokov osemnásteho storočia po vznik ČSR na počiatku 20. rokov dvadsiateho storočia. Široký diapazón tém, ktorým je v knihe venovaná pozornosť, ponúka naozaj fascinujúcu sondu, vďaka ktorej sa čitateľ dozvie mnohé o charaktere každodenného života.

Akým spôsobom prebiehali zásnuby, kedy sa najčastejšie konali svadby? Aké boli regionálne zvyky spojené s príchodom dieťaťa na svet a ktoré mená patrili medzi najfrekventovanejšie? To je len zlomok otázok, na ktoré autor podáva fundovanú, ale zároveň čitateľsky pútavú odpoveď. Osobne veľmi oceňujem oddiel venovaný reflexii detvianskeho ľudu očami dobových aktérov. Otázka vytvárania špecifických archetypov v podmienkach Podpoľania 19. storočia je bezpochyby cenným príspevkom do problematiky vytvárania sociálnej reality. Nielen táto jedna kapitola, ale celý autorov výskum bol realizovaný interdisciplinárne, čo je nutné vnímať ako veľký benefit. Práve etnografické metódy a východiská kultúrnej antropológie či dejín kultúry a mentalít sú neoceniteľným vkladom, ktorý umožňuje priniesť v knihe spomínaný komplexný obraz.       

Kniha si bezpochyby zaslúži prívlastok vedecká; Ján Golian analyzoval enormný korpus historických dokumentov a jeho závery sú výsledkom dlhoročnej, poctivej a miestami až mravčej práce. Na druhej strane, odborný charakter nijako neuberá literárnej ľahkosti a titul tak uspokojí ako akademickú obec, tak aj nadšených laikov.