Recenzia
28.09.2006

Spoznaj a vyfarbi. Zvieratá na farme - Evan a Lael Kimblovci - Do školáckej aktovky

Do školáckej aktovky

Evan a Lael Kimblovci

Spoznaj a vyfarbi. Zvieratá na farme

Bratislava, Fragment 2006

Preklad Sylvia Dzúriková

Aj táto publikácia ponúka malým vedychtivým čitateľom zaujímavé informácie zo sveta zvierat, ale vyžaduje si od nich aktívny prístup. V celej knižke nenájdu jediný farebný obrázok, hoci život na farme predstavuje ako veľmi pestrý. Keď si chcú spojiť vlastnú predstavu o jednotlivých zvieratách s tým, čo sa o nich dozvedia z textov tejto knihy, musia si sami obrázky dokresliť a dofarbiť. Na ľavej strane sú prehľadne členené informácie o zvieratách, do akej živočíšnej triedy patria, čím sa živia, ako sa o ne treba starať a aký úžitok farmárom prinášajú. Podľa obsahu prekvapí, že medzi zvieratá na farme sú zaradené aj jastrab, kojot, myš, sova, netopier, pavúk, potkan či vlk. Nie všetky chovajú farmári na úžitok ako pavúka križiaka z rodu Nephila, ktorému odoberajú siete. Sú medzi nimi aj nepriatelia farmárov, ako kojot, vlk, myš či potkan, ale aj užitoční pomocníci – netopiere, ktoré chytajú hmyz, sovy či jastraby zasa lovia myši.