Recenzia
07.11.2011

Spoznaj zvieratká – kto sa skrýva v záhradke? - Veronika Balcarová

Fragment 2011

Rozvíjanie logického myslenia detí je už dlhší čas cieľom mnohých autorov a ich obrázkových publikácií. Hádankový princíp využíva aj Veronika Balcarová vo svojom leporele z edície Fragmentu Leporelá s úlohami. Pri hádanke kladie dôraz na pozornosť dieťaťa, ktoré má uhádnuť, aké zviera sa skrýva v záhrade za vecnou prekážkou, pričom ho čiastočne zavádza iným zvieraťom v popredí. Jedinou indíciou je trčiaci kúsok cieľového zvieratka (napr. jeho chvost, rožky alebo noha). Na opačnej strane sa zakaždým nachádza odpoveď, teda konkrétny tvor zväčša zobrazený vo vtipnej póze. V tiráži sa uvádza, že adresnou skupinu majú byť deti od 2 rokov, čo korešponduje s náročnosťou hádanky. Leporelo však môže slúžiť aj ako bežná poznávacia obrázková knižka o zvieratách a rôznych záhradných predmetoch, vyhovujúca mladšiemu publiku.