Spoznávame umenie - Kaleidoskop výtvarníctva

Kaleidoskop výtvarníctva 

  Kniha Spoznávame umenie vznikala v spolupráci s Národnou galériou v Londýne a je to vlastne celkom šikovná a prenosná minigaléria výtvarného umenia od staroveku po súčasné trendy, pričom tu možno nájsť aj trochu pikantnejšiu kapitolku o krádeži a falšovaní slávnych obrazov, ale dobre vyznieva aj príhoda o konceptuálnom umení, v ktorej nemecký maliar J. Beuys s hlavou natretou medom, obutý v jednej lyži, vysvetľoval jednotlivé obrazy v düsseldorfskej galérii mŕtvemu králikovi – manifestoval tak to, že dôležitá je myšlienka, ktorá sa skrýva za umeleckým dielom, teda koncept.

  Po všeobecnom vstupe do problematiky výtvarníctva a vnímania jeho estetických špecifík sú prostredníctvom obrazov dokumentované jednotlivé dobové štýly: antika, renesancia, baroko, klasicizmus, impresionizmus, avantgardné smery a, samozrejme, súčasné umenie so svojou významovou a technickou rozmanitosťou, teda performancie, happeningy, komiks, využitie fotografie, videa a počítačov. Každý čitateľ tu nájde vyváženého sprievodcu pestrým svetom umenia. Ďalšou výpovednou zložkou knihy sú odkazy na internet, na stránku www.usborne-quicklins.com.