Recenzia
Alena Štrompová
19.12.2016

Sprisahanie mocných - Carla A. Martigli

Fajnšmekrov historických románov poteší próza z pera talianskeho autora
Carla A. Martigliho Sprisahanie mocných (Ikar 2015, preklad Martina
Kolenová). Po predchádzajúcich úspechoch sa rozhodol pokračovať v žánri
a pripravil čitateľom novú dobrodružnú výpravu do 16. storočia. Exkurz sa
začína uprostred bojových pokrikov pri prekračovaní zoťatých hláv v To­
katskej nížine. Rok 1521 priniesol krvavé víťazstvo sultána Sulejmana nad
sedliackymi vzbúrencami. V jeho službách, dobrovoľne, stojí talentovaný elév
Paolo de Mola (s postavou jeho otca sa stretáme v predchádzajúcom románe
Kacír). Paolo tesne pred ukončením výcviku odmietne intímne zblíženie sa
so svojím generálom a v sebaobrane ho prebodne. Trestu smrti ujde vyces­
tovaním z krajiny a vstúpením do kresťanských služieb. Rád svätého Lazara
spája zbraň a modlitby a vychováva kňazov ochotných slúžiť cirkvi v prospech
krajiny s použitím akýchkoľvek prostriedkov. Duševne rozorvaný Paolo uverí
premysleným klamstvám svojho učiteľa o rodinnom odvrhnutí. S vervou sa oddá
výcviku a po zložení skúšok za učiteľa a doktora je povolaný pápežom naplniť
tajnú misiu. V sprievode pápežského astrológa Gauricia a Lorenza v úlohe jeho
syna sa vyberie do sídla najbohatšieho talianskeho bankára, kde pod ochranou
pôsobí Martin Luther. Paolo sa ocitá v spleti intríg, mocenských bojov a cho­
romyseľných vzťahov. Paolova misia sa končí pred naplnením, pápež otrávený
zomiera a moc do rúk berie opačná strana. Paolo a jeho spoločníci sa stávajú
nepohodlnými, a tak opäť unikajú, klesajúc na ešte väčšie spoločenské dno.
  Historický román v sebe ukrýva aj psychologický rozmer. Priateľstvo Paola
s Lorenzom (hermafroditom celoživotne zneužívaným na zvrhlé divadlá
a sexuálne hry bohatých) a pápežským astrológom, alchymistom trpiacim
pocitom viny a menejcennosti, prináša občas až bolestivé úvahy nad hod­
notou ľudského života. Nastolené reflexie prestupujú storočia a vypovedajú
o trýznivej túžbe človeka po živote bez klamstiev, ponižovania a vydierania.
  Dielo Sprisahanie mocných je v záplave próz plných tajných šifier, konšpi­
račných teórií a honbe za tajnými pokladmi veľmi príjemným čítaním o sile
a slabosti ľudského ducha v prostredí náročnom na morálku a ľudské práva.