Recenzia
Veronika Jánošiková
23.07.2013

Srdce - Edmondo de Amicis

Preklad Štefan Gráf
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2012

Detský svet je asi pre všetkých ľudí svetom nevinným, slobodným, zaujímavým. Svetom často krajším, ako dospelý život plný zodpovednosti. Niet pochýb, že keď taký obraz sveta predkladá dieťa so svojimi autentickými pocitmi, je to o to silnejšie. Takto to urobil chlapec, ktorý si svoje denníkové zápisky zaznamenával počas rokov 1881 a 1882 v priebehu deviatich mesiacov v škole v meste Turín, počas obdobia zjednocovania talianskeho kráľovstva. Chlapcove zápisky pretvoril do knižnej podoby jeho otec a pod originálnym názvom Cuore vznikol tento román v roku 1886. Ihneď sa dostal na vrchol detskej literatúry a dočkal sa aj viacerých filmových spracovaní. Kniha Srdce je sondou do duše malého chlapca Enrika, ktorý citlivo prežíva osudy svojich rovesníkov, ale aj dospelých okolo seba. Zasadením do dobového kontextu Talianska 19. storočia predkladá aj problematiku sociálneho rozvrstvenia, nespravodlivosti a biedy, ktorá sprevádzala mnohých žiakov a ich rodiny. Silný podtext knihy tvorí morálne ponaučenie, prejavujúce sa v tzv. mesačných poviedkach Enrikovho učiteľa. Tie, ako aj celá kniha, poukazujú na ušľachtilosť srdca, silu priateľstva a lásky či obetavosť ľudí. Knihu taktiež dopĺňajú listy od rodičov, reflektujúce predchádzajúce udalosti a pripomínajúce Enrikovi, že sa mal zachovať lepšie. Prostredníctvom postáv učiteľov vykresľuje Enriko charakter a svet každého z nich, čím približuje čitateľovi detské chápanie sveta dospelých a všeobecný rešpekt pred múdrymi a staršími ľuďmi.

Pre svoju veľkú popularitu sa Srdce dočkalo druhého vydania aj na Slovensku vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v preklade Štefana Gráfa. Knihu ilustroval Martin Kellenberger, ktorého kresby ponúkajú čitateľovi podobu vtedajšieho Talianska a chudoby jeho obyvateľov.