Recenzia
Michaela Geisbacherová
23.07.2007

Staviteľ chrámu - Alfonz Lukačin - Príbeh o prekonávaní času

Príbeh o prekonávaní času

Príbeh o prekonávaní času

Alfonz Lukačin: Staviteľ chrámu, Bratislava, Ikar 2006

  Dóm svätej Alžbety z 15. storočia je nielen dominantou Košíc, ale aj najväčším kostolom na Slovensku. Postavil ho majster Stephanus Lapicidus, inak aj Stephan Steynmentz či kamenár Štefan – werkmeister zu Khashaw. Majster Štefan pôsobil v Košiciach od roku 1464 do roku 1490 a dal chrámu takú podobu, akú môžeme obdivovať dnes.

  Kniha Alfonza Lukačina Staviteľ chrámu nám beletristickou formou približuje osobnosť majstra Štefana. Autor tak robí prostredníctvom dvoch jeho životných období. Prvé začína v novembri 1470; príbeh je sústredený do troch rovín. V popredí je konflikt majstra Štefana, nadšeného umelca, s radnými pánmi, ktorí odmietajú jeho inovačný postoj a problém vnímajú výlučne z finančného hľadiska. V druhej rovine dominujú mocenské záujmy a sprisahanie proti kráľovi Matejovi Korvínovi, ktorého oddaným stúpencom bol aj kamenár Štefan. V tretej rovine príbehu zažíva staviteľ ťažký vnútorný zápas: byť najlepším staviteľom alebo účelne zmýšľajúcim veriacim občanom? Výstavba chrámu pre neho znamenala všetko, obetoval mu väčšinu svojho života, dával mu celú svoju lásku a energiu, čím trpela najmä jeho rodina. Chcel postaviť originálne dielo, ktoré by nemalo páru ani v Benátkach či Florencii. Chcel, aby chrám ešte viac vyzdvihol postavenie Košíc, ktoré v tom čase patrili k najvýznamnejším mestám v Európe, chcel, aby zodpovedal nárokom svätej cirkvi a veriaci v ňom cítili bázeň a úctu k Bohu.

  Druhé životné obdobie majstra Štefana završuje tak jeho osud, ako aj osud Dómu svätej Alžbety. Dej druhej časti má rovnakú štruktúru ako v prvej, odohráva sa opäť v troch rovinách. Píše sa rok 1490 a pre Košice nastali ťažké časy. Kráľ Matej Korvín zomrel a rozpútal sa mocenský boj o uhorský trón. Košice sa stali stretom záujmu dvoch protivníkov, bratov Vladislava a Alberta Jagelovských, ktorí chceli získať kráľovský trón. Mladší brat Albert obkľúči Košice a vyhráža sa zničením mesta. Jeho hlavným cieľom sa má stať Dóm svätej Alžbety – pýcha a „srdce“ Košíc. Týmto premysleným psychologickým ťahom chce pokoriť obyvateľov mesta. Majster Štefan sa púšťa do boja. Snaží sa apelovať na mestskú radu, iniciuje vyslanie delegácie za spupným a zákerným Albertom, ktorá končí fiaskom. Diabolský hlas v hlave ho privádza na pokraj šialenstva a Štefan v zúfalstve a zároveň v nádeji vyslobodenia skočí z chrámovej veže. Hoci chcel zomrieť, zázračne prežil. Mladá žena, ktorá ho opatruje a ktorej tvár mu pripomína svätú Alžbetu, mu pomáha začať nový život. Zrazu pochopil, že hoci vytvoril dielo, ktoré sa podarí máloktorému smrteľníkovi, v duši cítil prázdno: „Chrám je tu v prvom rade pre tých, čo márne hľadajú Boha, čo na Neho volajú, ale On im neodpovedá. ...A stále dúfajú, že ho stretnú práve v jeho svätostánku. Že niekde tu sú schované kľúče od kráľovstva nebeského. Ako ich však môžu nájsť, keď on sám ich nenašiel. Oklamal veriacich a mal by sa im ospravedlniť: ,Prepáčte, ale postavil som chrám z nenaplnenej túžby.´

  Staviteľ chrámu je príbeh o rôznych podobách lásky, o boji medzi dobrom a zlom, pravdou a klamstvom, dočasnosťou a večnosťou. Umenie je možnosťou, ako prekonať pominuteľné a premenlivé a dotknúť sa večného.

Michaela Geisbacherová