Štefan Balák: Stonožka - Stonožka má štyridsaťšesť nôh

Stonožka má štyridsaťšesť nôh

Štefan Balák: Stonožka, Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2006

  Štyridsaťšesť – presne toľko básní obsahuje najnovšia kniha Štefana Baláka pre detského čitateľa. Hýri početnými, adresnými a názornými ilustráciami, ktoré zjavne komunikujú s písaným textom. Autor sa opieral o literárne osvedčené motívy, témy a obrazy. Už názov knihy nenechá nikoho na pochybách, lebo „sujetové“ básne sú situované do prírodného prostredia a inšpiračne čerpajú najmä zo života lesných zvierat. V knihe, samozrejme, nechýbajú ani ozvláštnenia v podobe tematizácie údelov exotických zvierat, ktoré skončili ako dekorácie v klietkach alebo cirkusové atrakcie. A napokon sú tu zastúpené domáce zvieratká: mačkou a psom Rexom. Všetky Balák antropomorfizuje a privádza do komických i poučných situácií.

  Básne zo zbierky sú kompozične ucelené, opisujú oblúk kalendárneho roka a korešpondujú s dianím v prírode. Balák sa takisto, viac-menej úspešne, pokúša o paralely s ľudským svetom a danosti zvierat nezriedka pripodobňuje talentu človeka: „Sláva, deti! Slávik letí / a sadá si na náš plot, / popísaný bielou kriedou. / Spievajme s ním: fa-mi-re-dóó... / – Aký slávik? Počuj, dedo. / – Zlatý slávik? Žbirka, Gott!“ (Zlatý slávik). Jedným zo zdrojov autorovej poézie je aj ľudová slovesnosť. Jej revitalizácia posiľňuje tvorivú istotu autora smerom k čitateľom a sleduje zámer priblíženia známych posolstiev novým generáciám: „Bača kráča poza pníčky, / plaší plaché veveričky, / víťazne sa tvári: / – Hoci som ja starý, / dožijem sto jarí (Bača, to je ako kráľ). Zábavné momenty prinášajú úmyselne zinscenované stretnutia reprezentantov prírodného sveta a výdobytkov modernej techniky: „To, čo u nás každý robí, / dozvie sa ocko cez mobil? / Obrazovku slnka hneď / premením na internet“ (Mačka a mobil).

  Stonožka Štefana Baláka je, obrazne povedané, ustavične v pohybe, hľadá, sprevádza, predvádza morálne gestá, pomáha i celkom ľudsky radí: „Vyber si tŕnik z päty, / nech ti šťastie neuletí“ (Sto papučiek pre stonožku).

  Ďalšie knižky Vydavateľstva Matice slovenskej nájdete na Bibliotéke v stánku D 210.

Jaroslav Vlnka