Recenzia
30.01.2015

Sto dní šťastia - Zuzana Mojžišová

Zuzana Mojžišová (1965) vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, v súčasnosti tam aj vyučuje na Katedre umeleckej kritiky. V publikácii Premýšľanie o filmových Rómoch (VŠMU 2014) analyzuje znázornenie Rómov vo filmovej produkcii.


Táto téma sa dá uchopiť z viacerých pohľadov, keďže Rómovia sú na filmovom poli bohato zobrazovaní. Zuzana Mojžišová sa rozhodla do tohto pohľadu zapojiť viac než len umeleckú perspektívu. Kniha sa začína vari tým najslávnejším cigánskym príbehom o horkokrvnej Carmen a jej premenou na filmových plátnach (od klasickej femme fatale až po kriminálničku). Autorka venuje široký priestor slávnemu režisérovi s rómskymi koreňmi Tonymu Gatlifovi – práve on vo svojich filmoch predostrel dôležité otázky rómskej suverenity a identity. Mojžišová si pri svojich analýzach všíma nielen filmovú reč režisérov, ale aj synchróniu medzi hudbou a obrazom. Zároveň rieši pálčivý problém miery štylizácie a autenticity. Mnohé z filmov totiž prispievajú k vytváraniu stereotypného pohľadu na Rómov...

Publikácia zaznamenáva úctyhodný počet snímok s rómskou problematikou. Časť z nich je venovaná aj slovenskej kinematografii s jej najaktuálnejšími dielami (Pes Killer a ďalšie). Pri jednotlivých opisoch Mojžišová zachytáva príbeh a víziu režiséra. Svoje analýzy aplikovala nielen na štandardnú kinematografiu, ale aj na experimentálny film a dokumentárne diela. Čitateľovi ponúka hlbšie poznatky o rómskych návykoch, histórii, ich vzťahu k náboženstvu, nomádstvu, ale aj o spoločenských samozrejmostiach, ako sú svadba či pohreb. Zuzana Mojžišová je presvedčená, že o Rómoch je dôležité hovoriť, lebo kultivovanie vzťahu k iným kultúram posúva našu spoločnosť ako celok vpred.