Strašná prvá svetová vojna - Terry Deary

Terry Deary

Strašná prvá svetová vojna

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart, 2008

Ilustrácie Martin Brown

V auguste roku 1914 sa skončila Belle epoque, krásna epocha mieru v Európe. Začala sa krutá, barbarská 1. svetová vojna, ktorú prostredníctvom zaujímavých momentov približuje najmä mladým čitateľom britská dvojica autorov, autor textu Terry Deary a jeho ilustrátor Martin Brown. Napriek tomu, že sa v knihe pracuje s jednotlivými zaujímavosťami, až pikantériami, autor neodbieha od podstatných udalostí a zlomových bodov vojny. Rozčleňuje ju na päť prehľadných etáp: 1914 – rok prvého výstrelu; 1915 – rok absolútnej vojny; 1916 – rok bitky pri Somme; 1917 – rok blata; 1918 – Rok úplného vyčerpania. V epilógu autor poukazuje na strašný fakt, že 1. svetová vojna nepriniesla riešenie nijakého problému a nepriniesla ani mier, naopak, vyústila do 2. svetovej vojny s oveľa väčším utrpením, vraždením a skazou. Autor nešetrí mladého čitateľa pred naturalistickými detailmi vojnového besnenia, čím vlastne vytvára protiváhu zidealizovaným, bezkrvným, romantizujúcim obrázkom, akými je mládež zvyčajne ,,kŕmená". Ilustrátor Martin Brown ho v tomto zameraní sprevádza karikatúrnymi komiksmi, v ktorých využíva krátke texty v typických „obláčikoch“, pričom sa nevyhýba ani trpkej irónii a čiernemu humoru. Takýto prístup oveľa zreteľnejšie odkrýva naivitu vtedajších mocných tohto sveta, ktorí si predstavovali, že táto vojna bude krátka a nekomplikovaná. Napriek tragickej téme aj dospelého čitateľa pobaví, ako naivne, priam insitne si vtedajší ,,odborníci" predstavovali systém ochrany pred nepriateľskými náletmi na civilné obyvateľstvo. Vydavateľstvo Slovart trocha riskuje, že vydaním tejto pozoruhodnej knihy podráždi konvenčné dušičky, ktoré budú takýto ešte aj kvízmi obohatený autorský prístup k tragickej téme pokladať za znesvätenie. Rozumný čitateľ však pochopí a ocení.

Milan Kenda