Stratená kniha zo Salemu - Katherine Howová

Bratislava, Ikar 2010
Preklad Karol Vlk

Autorka svoj debutový román napísala počas príprav na doktorandské skúšky z histórie. Netají sa príbuzenstvom so ženami obvinenými z čarodejníckych praktík a v podobnom duchu sa nesie i jej kniha. Dej sa odohráva v americkom štáte Massachusetts, prevažne v meste Salem a jeho okolí. Connie, doktorandka na Harvardskej univerzite, náhodou odhalí existenciu primárneho zdroja na svoju dizertačnú prácu – knihu zaklínadiel z koloniálneho obdobia amerických dejín. Príbeh dopĺňa Conniin romantický vzťah s reštaurátorom Samom, ktorého spoznáva pri hľadaní dobovej knihy. Mladá žena postupne nachádza súvislosti medzi knihou a minulosťou vlastnej rodiny a odkrýva nevšedné rodinné tajomstvo viažuce sa k náhlemu Samovmu ochoreniu a jeho záchrane. Pátranie po knihe často sprevádzajú nezvyčajné udalosti (okultný kruh na dverách, vízie, Conniina matka zaoberajúca sa „čistením“ aury) umocňujúce tajomnosť, zároveň však zvyšujú napätie a gradáciu deja. Román obohacujú časté historické exkurzy v podobe vkladaných „interlúdií“, vstupov do 17. a 18. storočia vzťahujúcich sa k mágii. Autorka sa v doslove knihy zmieňuje aj o vyobrazení skutočných historických reálií a pos táv, rozvíja udalosti týkajúce sa najmä Salemskej paniky z roku 1692. Naturalisticky stvárňuje procesy a popravy žien obvinených v tom čase z bosoráctva. Román sa odohráva striedavo v súčasnosti a v minulosti a pripomína sled filmových sekvencií, jednotlivé kapitoly sú datované, s udaním lokality deja. Howová pociťovala potrebu preniknúť hlbšie do dejín mágie, ako sama dodáva, kniha je zároveň „venovaná tomu, ako sa rodina premieňa v perspektíve času“. Záver knihy sa uberá očakávaným smerom a poteší najmä ženské čitateľky vyhľadávajúce príbehy poznačené mystikou.