Strigôňov školský rok - Július Balco - Na svete nie je až tak zle

Na svete nie je až tak zle

Na svete nie je až tak zle

Július Balco: Strigôňov školský rok, Bratislava, Regent 2007

  Július Balco patrí už vyše desaťročie medzi kmeňových autorov slovenskej literatúry pre deti a mládež (3 strigônske cykly, televízne a rozhlasové adaptácie, naposledy rozprávkový cyklus Vrabčí kráľ). V jeho detských knižkách je očividné štylistické majstrovstvo a schopnosť takmer donekonečna inovovať „svoju“ tému o nové nápady a sémantické variácie. Nemožno neregistrovať ani neprestajné zjemňovanie výrazových prostriedkov a spresňovanie rozprávkového podložia jeho próz. Rozprávkové príbehy založené na kontraste mytologizovaného zla (strigôň) a potrebou dobra (jeho konanie kvôli milovanej „dievčičke“) sú prežiarené nielen láskyplným humorom a dobrosrdečnosťou, ale majú aj svoje poetické parametre.

  Tieto základné princípy sú zjavné aj v najnovšej knihe Strigôňov školský rok. Autor tu opäť využíva časový princíp (školský rok) na rozohranie bravúrnych príbehových feérií, založených na každému dôverne známych opakujúcich sa udalostiach roka. V každom z desiatich mesiacov si autor zvolí ako východisko nejakú typickú udalosť alebo ľudovú pranostiku, napríklad začiatok školského roka, Vianoce, Veľkú noc, máj a májovky alebo koniec školského roka, z ktorých robí predovšetkým príležitosti plné radostných očakávaní napĺňajúcich sa dobrými skutkami iných. Tento rámec zaľudní  polorozprávkovými postavami, ktoré sa svojimi smiešno-krásnymi činmi preslávili už v predchádzajúcich strigônskych cykloch. K psovi Vlkolakovi, pani sove, Severnému vetru, pani sove, čarodejnici Omicli, pani Meluzíne, liptovskému strigôňovi či otužilcovi pribudli ďalší zreálnení krásavci, ako napríklad  Strigôň preoblečený za Mikuláša, medvedica v prestrojení za starú babu, Martin na bielom koni, Matej lámajúci ľady a pod. Tieto postavy svojou nevinnou ťarbavosťou vytvárajú jednu komickú situáciu za druhou v príbehoch plných čudesnej poézie a mäkkej dobroty. Balco je neopakovateľný v tom, ako vie východiskovú drsnú situáciu príbehu prečarovať na čosi výsostne nežné, ako vie strašidelné mytologické vzorce premeniť na humornú mágiu a večný boj zla a dobra na radostnú správu o svete stvorenom pre deti. Práve týmto, rovnako ako svojím dokonalým jazykom a vybrúsenou štylistikou bude kniha nepochybným prínosom do slovenskej literatúry pre deti a mládež. Aj táto Balcova kniha je výpoveďou určenou deťom i dospelým o tom, že na svete nemôže byť až tak zle, ak je pre koho vymýšľať rozprávky a ak ich má kto vymýšľať.

  O vynikajúcich ilustráciách kongeniálneho výtvarníka Svetozára Mydla platí to, čo o Mydlovi možno povedať všeobecne: že sú hravé, vynachádzavé a iskrivé. A keďže niečo podobné platí aj o grafickej úprave Pavla Blaža, pomerne nové vydavateľstvo Regent má na svojom konte ďalší zlatý bod za knižný titul nekaždodennej kvality.   

Alexander Halvoník