Recenzia
Lýdia Čelková
12.02.2016

Svedectvo času II./Básne plné dobroty - Vlado Gregor ml.

Vlado Gregor ml. (1958) zdedil tvorivé nadanie po svojom otcovi, jazykovedcovi a básnikovi Vladimírovi Gregorovi st. (1927 – 2013). Ich spoločná „dvojkniha“ nesie názov Svedectvo času II./Básne plné dobroty (Post Scriptum 2015). Prvá časť obsahuje výber z  esejí, komentárov a  glos Vlada Gregora ml. dokumentujúci jeho vnímanie súčasnosti, materiály sú chronologicky usporiadané od júna 2010 do mája 2015. Jednotlivé kapitolky uvádza veršovaný titulok či aforizmus naznačujúci tému, napríklad: „Bojujeme všetci o akúsi kosť, nevieme presne, kedy máme dosť, a na tých iných máme hriešnu zlosť.“ Gregorovým textom nechýba kritický pohľad na problémy, hĺbavé uvažovanie, neraz úprimné rozhorčenie nad nešvármi, irónia, sarkazmus, ktorými upozorňuje na veci a  javy vôkol seba. Autor, ktorý tvorí vyše 30 rokov, o  svojej pisateľskej záľube povedal: „Celá moja tvorba je hlavne o  tom, prečo verím a  v  čom je hodnota kresťanskej viery, o slovenskej filozofii dejín, zmierení medzi náboženstvami a národmi, najmä na našom území.“

Po týchto „ťažších“ textoch celkom osviežujúco zapôsobia doteraz nepublikované básne z pozostalosti Vladimíra Gregora st., ktorý nimi reaguje na udalosti v  rodine aj na spoločenské dianie. Jeho básnická tvorba je odkazom pre najbližších i pokračovateľov jeho myšlienok, snov a túžob. Duchovný odkaz Vladimíra Gregora st. rozvíja jeho syn, dôkazom čoho je aj táto zaujímavá kombinácia textu a veršov. Skĺbiť oboch Gregorovcov do spoločnej knihy bola dobrá myšlienka.