Recenzia
Marta Moravčíková
08.06.2011

Svedkovia mojej doby – Slavo Kalný

Bratislava, Marenčin PT 2011

Najnovšia kniha spisovateľa-reportéra Slava Kalného je zaľudnená takým množstvom ľudí, ktorými autor osvedčuje, dosvedčuje, ale najmä usvedčuje obdobie, ktoré poznamenalo jeho život, až praská v riadkoch. A nebyť spisovateľovej rokmi vytrénovanej reportérskej zručnosti, nejeden čitateľ by sa v nich možno stratil. Slavo Kalný však svedectvo o dobe, ktorú ešte zažili aj mnohí jeho čitatelia a ktorá poznačila aj ich životy, mapuje ako skutočný majster reportérskej skratky rátajúci s čitateľsky aktívnym a rozhľadeným vnímateľom. Čo stať, to malý román. Nejedna z tých statí sa spája s rokmi autorovho štúdia na katedre novinárstva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde bol jedným zo štyroch prvých absolventov, a ďalšie s denníkom Smena, ktorého bol redaktorom a kým ho nevyhodili, aj šéfredaktorom. Preto má knižka osobitnú vôňu pre tých, ktorí to v týchto inštitúciách zažili tiež, aj keď nie práve po jeho boku. A aj keď dejiny Smeny sa pre väčšinu vtedajších smenárov končia začiatkom sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď ich z politických dôvodov z redakcie povyhadzovali.

Práve pre nich a pre ich potomkov je kniha Slava Kalného nepochybne veľkým a zaslúženým zadosťučinením. Pre ostatných je svedectvom o autorovej dobe i mementom a otázkou zároveň: Akí by sme boli v situácii, ktorá lámala nielen charaktery, ale neraz aj väzy?

Tí, ktorí hrdinov Kalného knihy (neraz hrdinov v pôvodnom význame toho slova) poznali a zažili, sa sotva ubránia zaujatému ponoru do jej vecne, a pritom strhujúco stvárnených príbehov. Ani ja som sa neubránila, veď osobne som ich poznala vyše šesťdesiat. Jeden bol spolužiakom môjho otca, viacerí, vrátane neskoršieho šéfredaktora Národnej obrody Juraja Vereša, ma učili, legendárny reportér Gavril Gryzlov ma do Smeny prijímal ako praktikantku, ďalší vyhodený šéfredaktor Anton Kurina mi sprístupnil svoj archív, keď som pracovala na diplomovke, novinár a spisovateľ Vladimír Ferko ma nezištne zasväcoval do reportérskej abecedy, jeho predčasne zosnulý syn Jerguš, tiež novinár a spisovateľ, bol trénerom môjho syna, spisovateľka Hana Ponická mi veľkoryso dala tip na prvú reportáž z práve budovaného Slanického ostrova umenia a tak ďalej...

Kalného Svedkovia mojej doby sú však zaľudnení takým množstvom postáv, miest, mestečiek, miestečiek, dedín, samôt, osád a autor ich stvárňuje tak šťavnato, že do ich príbehov sa pravdepodobne s rovnakým zaujatím ponoria aj tí, ktorí sa s ich aktérmi stretnú v jeho knihe prvý raz. Kniha nie je len ponorom do viacerých príbehov autorových súčasníkov. Je výnimočná tým, že svedkovia jeho doby sú aj svedkami dôb minulých i budúcich. Z každého príbehu i z celej knihy sa totiž prediera poznanie, že o situácie, v ktorých si ideme navzájom po krku, nie je núdza nikdy. Núdza je skôr o tých, ktorí sa k takej poľovačke neznížia. A aj o tých, čo nezatrpknú a z krivdy vyťažia poznanie, ktoré by azda mohlo zamedziť ďalším krivdám.

Keď som si pred rokmi prečítala dvojdielny dokument Slava Kalného Páni novinári, v ktorom zmapoval prácu novinárskych osobností svojej doby, uvedomila som si, že v ňom jedna osobnosť chýba. Osobnosť významná nielen rozsahom, obsahom a formálnou kvalitou svojej tvorby, ale aj neúnavným mapovaním životov ľudí, ktorí by nemali byť zabudnutí – Slavo Kalný. A keď som to pri jednom náhodnom stretnutí pred týmto ozajstným pánom novinárom, reportérom s veľkým R, vyslovila, vzápätí som si uvedomila, že sa na to zrejme sotva niekto odváži. On sám totiž nastavil latku tak vysoko, že len na zbieranie faktov o ňom si ťažko ktosi trúfne. Lebo tak ako reportáž nemožno vysedieť pri internete, ale ju treba vychodiť po nie vždy schodných cestách a ľudských životoch, tak nemožno pri internete vysedieť ani knihu o dobrom novinárovi. Svedectvo o novinárskom majstrovstve Slava Kalného sa však, našťastie, predsa len zrodilo. Jeho Svedkovia mojej doby totiž neprinášajú len svedectvo o udalostiach a ľuďoch, ktorí tvorili jeho dobu, ale cez postavy jeho reportáží zrkadlia predovšetkým jeho novinársky život a tvorbu. Život a tvorbu pána novinára par excellence.