Svet, ktorý nepoznám – Daniela Příhodová – Charaktery v prievane

Charaktery v prievane

Charaktery v prievane

Daniela Příhodová: Svet, ktorý nepoznám, Bratislava, Vydavateľstvo ESA 2007

  Spisovateľka Daniela Příhodová vydala v posledných rokoch niekoľko kníh, ktoré spolu nepriamo súvisia: Nechajte ma žiť! (Tranoscius, 1998), Zákon v nás (SAUL, 2003), Svet, ktorý nepoznám. Je to vlastne dobová sága, hlavné postavy majú veľa spoločného, často sú aj z jednej rodiny a riešia podobné situácie. Autorská sústredenosť na jednu tému – konflikt obetavej a chamtivej lásky – prehlbuje a umocňuje text.

  Příhodová ani v najnovšom titule nezobrazuje súčasnosť povrchne, nezaoberá sa jej vonkajšími znakmi, neopisuje, ale rozpráva plnokrvné príbehy. Jej knižky pripomínajú dobré westerny, kde príbeh je napínavý, postavy sú ľudské, živé, zlo a dobro stoja vo vyhranenom kontraste. Příhodová sleduje, ako aj našich zlatokopov strháva „prievan v Európe", prúd doby, ako sa ponárajú do vĺn omylov a chýb, ako sa snažia dostať opäť na hladinu. Kým tradičný slovenský sociálny román stvárňoval skôr osudy chudobných, v Příhodovej príbehoch ide o  osudy bohatých, alebo tých, čo chcú peniaze rýchlo získať. Vedú ich na scestie, do nešťastia, do citovej chudoby, do kriminálu, lebo v tom „nevedia chodiť“. Příhodová prozaicky spracovala dejinnú etapu slovenského raného kapitalizmu, keď sa do rovnostárskej spoločnosti vovalili veľké peniaze a neskúsení ľudia sa začali o ne snažiť. V zmätkoch doby strácali hlavu i charakter, doplácali na naivitu, na  svoju zraniteľnosť. Příhodovej sa podarilo pomenovať veci,  postrehnúť novú realitu. Jej protagonisti budujú svoje majetky, kradnú, sužujú sa, taktizujú, púšťajú sa do falošných lások, chcú sa baviť, chcú žiť a užívať si. Nenachádzajú však pokoj, naopak, dostávajú sa do čoraz komplikovanejších situácií. Autorka poskytuje týmito textami očistu a úľavu. Jej príbehy nie sú posplietané z toho, čo čítala v novinách, či videla v televízii. Sú mrazivo autentické. Príbeh dievčiny, ktorá sa zapletie s balkánskym pasákom a dílerom,  obchodovanie s drogami, bitky, súdy, polícia, azylové domy, to všetko spracováva Příhodová na troška inej úrovni než je zvykom. Diagnostikuje - bez xenofóbie - aj novú Európu, následky otvorenia hraníc a prítomnosť cudzincov v „zabehaných" kultúrach. V jej podaní nie je svet tzv. spodiny a podsvetia vôbec oddelený od sveta tzv. slušných ľudí, ale prelínajú sa. Toto je asi najsilnejšia stránka Příhodovej textov. Aj ona je slušná, kultivovaná, precízna až sa čitateľ zamyslí - ako sa k nej vôbec dostala táto drsná téma? No, život je všade. Téma si ju našla. Príbeh komponuje tak, že záver osvetlí dej z celkom nečakaného bodu a pred čitateľom  sa obnaží hlboká dráma. Ten v titulku avizovaný neznámy svet posudzuje vlastne nenarodené dieťa, o ktorého život už usilujú, hoci sa ešte len počalo. A robí to samotná matka, ktorá žiada o interrupciu. Dôvody? Pochybuje o tom, či dokáže z dieťaťa vychovať slušného človeka. Je to neobvyklý motív, ale Daniela Příhodová ako autorka nepostupuje tuctovo. Kedysi upútala už novelou Mario, zapískaj, ktorá bola aj sfilmovaná. Je aj uznávanou rozhlasovou autorkou.

Helena Dvořáková