Recenzia
Katarína Režná
31.10.2014

Svet včerajška - Stefan Zweig

Preklad Ivan Cvrkal
Premedia Group 2014

Nové vydanie autobiografie rakúskeho autora Stefana Zweiga (1881 – 1942) Svet včerajška vo vkusnom secesnom obale vyšlo v pôvodnom kvalitnom preklade Ivana Cvrkala z roku 1994. Vydavateľstvo siahlo po knihe presvedčeného humanistu so židovskými koreňmi, ktorý zažil industrializáciu i rozmach kultúry na prelome storočí; bol svedkom hrôz prvej svetovej vojny, okúsil spisovateľský úspech v medzivojnovom období i pád a nutné vysťahovanie do exilu pre svoju židovskú príslušnosť. Jeho literárna i ľudská angažovanosť za mier, toleranciu a zjednotenie národov tvorí viac ako aktuálny odkaz pre súčasnú situáciu vo svete.

Vycibrený životopis s bohatou výpovednou hodnotou o spoločenských a politických pomeroch od konca 19. storočia po 40. roky 20. storočia je skôr obrazom doby či spomienkou ako osobnou autobiografiou v pravom zmysle slova. Zweig čitateľa sprevádza dôležitými dobovými udalosťami, do ktorých vplieta aj vlastný osud. Snaží sa objektívne zachytiť ducha obdobia, v ktorom žil, a predkladá autentické myšlienky a výstižný popis slávnych umeleckých i politických osobností, ktoré poznal osobne. Servíruje zaujímavosti zo zákulisia vojenských udalostí, navštívených krajín a podáva pohľad na svojich priateľov – autorov svetovej literatúry, ktorí sa pred čitateľom živo zhmotňujú.

Zweigov štýl strháva tempom, obraznosťou a prílevom zaujímavých faktov. Nekrúži okolo vlastnej osoby a literárnej tvorby, napriek tomu text presne vystihuje jeho osobnosť prahnúcu po pravde a striedmosti. Aj počas najväčších úspechov ho sprevádzala „inštinktívna túžba po (vnútornej) slobode a nezávislosti“. Nemal rád rozvláčne opisy a nadbytočné epizódy, jeho autobiografia je toho dôkazom.

V knihe nehľadajte autorove ľúbostné dobrodružstvá a detaily z jeho súkromia. Odhaľuje v nej čosi viac: svoje myšlienky, vnútorné záchvevy a pohnútky, ktoré ho viedli k spoznaniu sveta i samého seba. Odkrýva tiež svoje dve veľké vášne: literatúru a zbieranie autografov významných umeleckých osobností. Svoj autentický odkaz zakončil slovami: „len ten, kto prekonal jas a tmu, vojnu a mier, vzostup a pád, prežil ozajstný život“. V dnešnej situácii môže jeho dielo slúžiť ako memento – Svet včerajška sa až prekvapivo prelína so svetom dneška.