Recenzia
Lucia Mattová
16.01.2012

Sviňa a iné bájky - Ivan Andrejevič Krylov - Vynovené staré pravdy

Vynovené staré pravdy

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2011
Preklad Ján Štrasser.
Ilustrácie Adolf Born

Nádherná knižka vyniká obsahom aj formou a nárokuje si na osobité miesto v domácej knižnici. Celostránkové farebné ilustrácie aj drobné čiernobiele perokresby známeho českého maliara, ilustrátora a grafika Adolfa Borna nás na malú chvíľu vrátia do detských čias. Možno si spomenieme na slávnu školskú dvojicu Macha a Šebestovú, ktorej dal Born knižnú aj filmovú podobu, či na iné postavičky dnes už kultových diel. Born ilustroval vyše troch stoviek knižných titulov, pričom každú knihu možno považovať z výtvarného hľadiska za autonómne umelecké dielo. Aj Krylovo vým bájkam pridávajú Bornove ilustrácie nový umeleckoestetický rozmer, nie sú iba doplnkom, ale neoddeliteľnou súčasťou tejto knihy a „rovnocenným partnerom“ textu. Každú bájku tak máme možnosť vnímať dvojrozmerne, obe zložky však tvoria symbiotický celok. Čitateľ nadobudne dojem, akoby ilustrácia pomyselne pretekala s textom v snahe trefnejšie a vtipnejšie vystihnúť ústrednú myšlienku bájky, ktorá v čase vzniku reagovala na konkrétnu udalosť či stav spoločnosti. Úsmevne „pranierované“ témy sú aktuálne dodnes. Ľudské poklesky a slabosti dostávajú v bájke zvieraciu podobu – vyvolajú nám úsmev na tvári, ale zároveň nútia zamyslieť sa.

Krylovove bájky sa slovenskému čitateľovi predstavujú v novom modernom šate – vo vynikajúcom preklade Jána Štrassera. Bájky si zachovávajú priamočiarosť, údernosť, vtip aj hovorovosť jazyka originálu, no zároveň rešpektujú časový a priestorový posun v porovnaní so vznikom pôvodného diela.

Ako naznačuje v doslove knihy popredná slovenská rusistka a literárna vedkyňa Oľga Kovačičová, bájkara, prozaika, dramatika, ale aj žurnalistu Ivana Adrejeviča Krylova (1769-1844) netreba slovenskému čitateľovi osobitne predstavovať. Dielo tohto predstaviteľa ruského klasicizmu vyšlo u nás vo viacerých vydaniach a prekladoch a je neoddeliteľnou súčasťou svetového literárneho dedičstva. Bájkar Krylov nadviazal na svetovú (Ezop, La Fontaine) aj ruskú tradíciu (A. D. Kantemir, A. P. Sumarokov a i.) tohto žánru. Počas života napísal takmer dvesto bájok a vo výbere Sviňa a iné bájky sa máme možnosť zoznámiť s viac ako päťdesiatkou z nich.