Symetrické pozorovania - Juraj Briškár - Okamihy dýchania

Okamihy dýchania

Levoča, Modrý Peter 2011

Dlhoročná prítomnosť Juraja Briškára (1964) v slovenskom literárnom kontexte je vcelku tichá a nenápadná. To však neznamená, že jeho tvorivé nasadenie nevyvoláva žiadnu kritickú a čitateľskú pozornosť. Práve naopak, Briškárova schopnosť básnickej skratky otvára priestor na dialóg. Jeho texty reflektujú každodennú pominuteľnú skutočnosť s viacvýznamovým vyznením. Briškárovou doménou je esej, literárna veda a aforizmy. Debutoval knižkou aforizmov Mlčanie (1994), po nej nasledovala Chôdza v oriente (1998) a v anglickom preklade Autumnal Furniture (2002). Aj vo svojej najnovšej zbierke aforistických textov Symetrické pozorovania zostáva verný svojmu zaostrenému uhlu pohľadu. Osvedčený tematický záber prehĺbil a obohatil o vyzretejšiu polohu skúsenostného zázemia.

Briškárovi vyhovuje hutnosť a  strohosť aforistického myslenia. Naplno využíva prednosti, ale aj zradnosti tohto žánru, v ktorom sa prelína úderná irónia, minimalistická úsečnosť a  exaktnosť zamyslenia. Krátka veta oslobodzuje, ale aj zväzuje, zvádza k schematickej heslovitosti a vystavuje nebezpečenstvu z  chvíľkového nadšenia  prchavým okamihom. Nadhľad môže zatieniť prízemnosť bleskového nápadu, ale Briškár tomuto číhajúcemu úskaliu čelí s  autorskou vyváženosťou. Svoje postrehy realizuje výstižne s rozhľadenosťou a uvážlivosťou. Opakovane využíva motívy svetla, oblakov, dažďa, chôdze, dýchania, nábytku, kolotočov, stromov alebo hodín. Vie, že všetky fyzikálne veličiny podliehajú zákonitostiam premien a z tohto pozorovania pramení aj Briškárov záujem o pohyb, chôdzu v závislosti od plynúceho času. Princípu pohyblivosti podriaďuje svoju poetiku. Unikajúce momenty užasnutia sa väčšinou Briškárovi daria zvečniť pohotovým cvaknutím bdelej spúšte. Všeobecne ustálené javy očisťuje od nánosu všednosti, s obľubou relativizuje každú prirodzenú a  nespochybniteľnú činnosť, ktorú vnímame ako nanajvýš samozrejmú: „Dýchanie v  nás posilňuje neprimerané očakávania.“ Každý vzniknutý vzťah je vystavený kritickému odstupu s ironickým komentárom: „Zrkadlá nás učia pristupovať k svetu zdržanlivo.“

Vreckový formát knižky s vkusnou obálkou je ako stvorený na letné čítanie v parku, vo vlaku či v  záhrade. Aforizmy Juraja Briškára ponúkajú nejednoznačné, ale o to hodnotnejšie poznanie.