Recenzia
Michaela Geisbacherová
05.01.2006

Tajné dejiny starého Egypta - Herbie Brennan - Dejiny s otáznikmi

Dejiny s otáznikmi

Dejiny s otáznikmi

Herbie Brennan

Tajné dejiny starého Egypta

Bratislava, Remedium 2005

Preklad Milan Thurzo

Autor Herbie Brennan na Slovensku nie je veľmi známy, hoci napísal okolo 80 kníh, boli publikované vo vyše päťdesiatich krajinách a dovedna sa ich predalo vyše 7 miliónov výtlačkov. Jeho tematický záber je široký, píše historické, ezoterické, psychologické a parapsychologické knihy, venuje sa aj tvorbe pre deti. Jeho najnovšia publikácia pre deti Faerie Wars (Vojna víl) sa stala vo Veľkej Británii a v USA bestsellerom. Herbie Brennan má nielen vlastnú internetovú stránku, ale aj svoje rozhlasové vysielanie a venuje sa aj vývoju počítačových programov. Po knihách Marťanská Genesis a Záhada Atlantídy patria Tajné dejiny starého Egypta k jeho najúspešnejším.

Starý Egypt predstavuje podľa autora „znovuzrodenie oveľa staršej kultúry, ktorá prekvitala koncom pleistocénu“ a nie je jediným zástancom tejto teórie. Teda antický Egypt s jeho vyspelou technikou a technológiou bol už len akýmsi dlhým a pomalým úpadkom dávno predtým existujúcej „vysoko vyspelej vedecko-technickej civilizácie“ s jej technickými vymoženosťami. V tomto diele sa zaoberá najmä elektrinou a akustikou. Autor poukazuje na množstvo indícií, dôkazov a predsudkov, ale rovnako aj na množstvo ťažkostí, ktoré takáto teória so sebou prináša, či na ktoré naráža. Reakcia čitateľov bude určite rôznorodá (v každom zmysle); ale knihu môžeme vnímať ako jeden (nový) spôsob pohľadu na dejiny ľudstva. Michaela Geisbacherová