Tajomstvá kódu - Dan Burstein - Pátranie, ktoré má zmysel

Pátranie, ktoré má zmysel

Pátranie, ktoré má zmysel

Dan  Burstein

Tajomstvá kódu

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2006       

Preklad Oto Havrila     

Slovenská májová premiéra filmovej verzie Brownovho Da Vinciho kódu (hlavné postavy stvárnili T. Hanks a A. Tautou) zrejme rozpúta novú vlnu čitateľského záujmu o dielo, ktoré vyvolalo vo svete obrovský ohlas a rozvírilo diskusie. Zaujalo tak svojou príbehovou atraktívnosťou a majstrovským prelínaním faktov a fikcie o dodnes neodhalenom tajomstve Ježišovho života, ku ktorému je kľúčom Leonardov obraz, ako aj množstvom otázok historickej a odbornej povahy. O postavy a udalosti, ktoré autor vtiahol do príbehu, sa čitatelia začali zaujímať tak intenzívne, že rýchlo začali vznikať diela vysvetľujúce a protirečiace, ako to „v skutočnosti“ bolo. Dopovedajú otázky, či naozaj existuje dôkaz, že Ježiš bol ženatý s Máriou Magdalénou a mali spolu dieťa, ktorého potomkovia žijú aj v súčasnosti, či sa zachovali dôkazy o tom, že templári našli v Jeruzaleme Svätý grál, či existovalo Priorstvo Sionu a jeho členmi boli I. Newton, V. Hugo, C. Debussy a Leonardo da Vinci, a či do svojho slávneho obrazu Posledná večera zašifroval tajné symbolické posolstvo, či sediacou postavou pri Ježišovi nie je apoštol Ján, ale Mária Magdaléna?

Aj na Slovensku vyšli po preklade Brownovho románu (Vydavateľstvo Slovart 2004) vlani dve diela, ktoré sa pokúsili odpovedať na tieto a ďalšie otázky – v podobe heslára otázok a odpovedí to bola kniha Sharan Newmanovej Skutočná história v pozadí Da Vinciho kódu a kniha amerického profesora religionistiky Barta D. Ehrmana Da Vinciho kód – Pravda a fikcia. Ehrman podáva analýzu jednotlivých biblických textov, podľa ktorých nemožno napr. historicky dokázať akýkoľvek bližší intímny vzťah medzi Ježišom a Máriou Magdalénou. A do tretice teraz prichádza na slovenský knižný trh kniha Dana Bursteina s podtitulom Sprievodca záhadami v Da Vinciho kóde. Rozsiahle dielo zrejme doteraz najvyčerpávajúcejšie a najucelenejšie – montážou odborných poznatkov z kníh a článkov amerických autorov, zväčša autorít vo svojich odboroch – prináša odpovede na otázky nielen laických čitateľov knihy, ale aj uznávaných odborníkov. Burstein takisto ako Brown vyjadruje asi najpodnetnejšie názory na postavu Márie Magdalény, na otázky posvätného ženstva a stratených a znova objavených evanjeliových textov. S tým je úzko spojený nový postoj voči ženám v našej kultúrnej histórii. Práve tieto otázky pôsobia najvzrušujúcejšie a zároveň privádzajú čitateľov k zamysleniu nad duchovným rozmerom nášho života. Kde spočíva skutočná ľudská identita (odvíjajúca sa zväčša od kresťanstva a jeho hlbokých tajomstiev) a z nej vyplývajúce hľadanie nášho miesta v súčasnom svete?

Ak budeme takto vnímať Brownov román, potom sa vyplatí vrátiť sa k jeho tajomstvám  aj v podobe, v akej nám ich „odhaľuje“ kniha D. Bursteina.

Anton Baláž